FERCAM: Efikasan i bezbedan transport tereta

Jedna od tajni 70 godina uspešnog poslovanja kompanije Fercam u oblasti logistike i transporta jeste konstantna briga za efikasnu i pouzdanu isporuku pravilno obezbeđenog tereta.  Fercam poseduje flotu od  3350 transportnih jedinica i do sada je bezbedno i efikasno prevezeno preko 5 200 000 pošiljaka. Kako bi pošiljka bezbedno stigla do krajnjeg korisinika postoji niz procedura koje bi trebalo ispostovati. Efikasno učvršćivanje tereta prvenstveno je uslovljeno vrstom tereta kao i pravilnim odabirom ambalaže za transport.

Odabir ambalaže je uglavnom u nadležnosti proizvođača robe

Sigurno transportovanje tereta podrazumeva njegov pravilan utovar i raspoređivanje unutar tovarnog prostora vozila. U suprotnom, može doći do osovinskog pretovara. Svakako primarno je da roba shodno svojim karakteristikama i specifičnostima , od strane proizvođaca, bude upakovana u adekvatnu ambalažu.

Pri svakom transportu, sistem pričvršćivanja mora biti odgovarajući, a u skladu sa međunarodnim smernicama za drumski, zeleznički i pomorski saobraćaj. Robu bi trebalo obezbediti prema preporukama proizvođaca vozila i opreme koja se koristi za obezbeđenje tereta. Ona mora da bude u stanju da izdrži eventualna nagla kočenja, skretanja, loše puteve i vremenske uslove. Kada god je moguće, poželjno je koristiti predmete koji obezbeđuju teret, kao što su podloge protiv klizanja, daske za “hodanje”, trake, ugaonici, itd.

Ispravnim učvršćivanjem tereta osigurava se da predmet transporta ostane u vozilu, da učesnici u saobraćaju ostanu nepovređeni, a roba u celosti i neoštećena dospe do mesta gde se isporučuje. Najveću odgovornost prlikom osiguranja robe snosi pošiljalac, koji ima puno pravo da odbije kamion koji ne poseduje potrebnu osiguravajuću opremu. Nalogodavac je obavezan da prevozniku obezbedi potrebne instrukcije, a prevoznik da nabavi, pre samog utovara, sve sto je potrebno da se roba sigurno preveze. Ukoliko angazovani prevoznik ne poseduje neophodnu opremu, nalogodavac je dužan da ga odbije.

Najčešće greške koje uzrokuju ostećenje robe su:

  • Roba je na paleti, ali je ne popunjava
  • Kartonske kutije suviše labavo pričvršćene u streč  foliju
  • Ako su palete upakovane, ali ne i komadi na njima

Najuniverzalniji način za pravilo osiguranje tereta podrazumevao bi blokiranje prednjeg otvora paletom, ili nekim drugim pomoćnim sredstvom. Takođe, česta strategija obezbeđivanja robe je i spajanje oblika što podrazumeva direktni utovar, bez praznog međuprostora do same granice utovarnog prostora.

Poštujući sve gore navedeno Fercam je tokom svog poslovanja, razvio mrežu od 407 distributivnih centara, broji 92 kancelarije od čega su 63 u Italiji, 24 u zemljama članicama EU i 5 kancelarija u zemljama van EU.

Podeli na društvenim mrežama: