ICM ELECTRONICS: Primena robotizovanog sistema u paletiziranju kutija

Predstavljamo vam implemetaciju robotizovanog sistema u kompaniji Dijamant iz Zrenjanina za koju je ICM electronics iz Novog Sada projektovao, proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje kutija  

ICM electronics se bavi automatizacijom proizvodnih procesa, odnosno proizvodnjom i implementacijom robotizovanih sistema koji svoju primenu nalaze u vrlo širokom spektru proizvodnih kompanija poput industrije hrane i pića, stočne hrane, šećera, drvnoj industriji, građevinskoj industriji (proizvodnja bloka, crepa, lepkova, kreča), hemijskoj industriji, farmaciji, metalnoj i automobilskoj industriji.

ICM robotski sistem su doprineli smanjenju broja potrebnih ljudi za rad u ovom delu proizvodnog procesa a samim tim su se i organizacioni problemi smanjili.

U nastavku teksta predstavljamo implemetaciju robotizovanog ICM sistema u kompaniji Dijamant iz Zrenjanina za koju je ICM isprojektovao, proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje kutija učinivši tako proces pakovanja i otpremanja proizvoda organizaciono jednostavnijim i ekonomičnijim.

Paletizacija kutija
ICM electronics, Paletizacija kutija u fabrici Dijamant, Zrenjanin Foto: ICM electronics
Problem koji je trebalo rešiti

Prema rečima Jove Perića, tehničkog direktora u Dijamantu, kutije koje se slažu na palete teške su i do 20-25 kg što je ljudima naporno i često je dolazilo do ispuštanja i oštećenja proizvoda, što naravno predstavlja dodatni trošak i usporava proces. Rešenje ovog problema našli su u saradnji sa kompanijom ICM electronics.

Kutije, koje putem robotizovane ICM linije treba da budu bezbedno i organizovano spakovane na palete, sadrže zbirno pakovanje majoneza u kesicama, teglicama, bočicama, i kantama, kao i različita pakovanja margarina i masti. Kompletan robotski sistem je opremljen sa tri robotske “ruke“ koje zajedno opslužuju osam linija istovremeno. Sve ukupno, tri robota pakuju preko 140 različitih proizvoda.

ICM electronics, Paletizacija kutija u fabrici Dijamant, Zrenjanin Foto: ICM electronics
Proces pakovanja

“Jedan od robota opslužuje tri linije sa majonezom, drugi robot opslužuje dve linije sa margarinima i jednu liniju sa majonezom, dok treći robot slaže na palete kutije u kojima se nalaze masti i mrsi. Robot koji pakuje samo majoneze, slaže 12 različitih dimenzija kutija na palete. U zavisnosti od šeme slaganja, dimenzija kutija i težine, robot u ciklusu uzima od dve do šest kutija. Najlakša kutija je 2 kg, dok je najteža 12 kg. Robot koji pakuje dve linije margarina i jednu liniju majoneza u mogućnosti je da slaže 11 različitih dimenzija kutija. Kao i prvi robot, i ovaj robot uzima u ciklusu od dve do pet kutija. Kutije koje ovaj robot slaže su od 5 do 20 kg. Treći robot opslužuje samo linije masti i mrsi. Ovaj robot radi po sličnom principu kao i prva dva, samo što on u jednom ciklusu može da obuhvati bilo koje dve od šest kutija koje se rade ovim linijama.“, objasnio je proceduru Nenad Micić, vlasnik i direktor ICM-a.

PROČITAJTE JOŠ: NENAD MIĆIĆ, ICM ELECTRONICS: Firme su prinuđene da investiraju u automatizaciju proizvodnje

Završna faza paletiziranja

Sva tri robota na paletu stavljaju i kartone. Kartoni se obično stavljaju na praznu paletu i na vrh gotove palete. Neki od proizvoda zahtevaju da se kartoni stave i između redova. ICM je takođe proizveo i transportne sisteme koji sortiraju kutije na putu do robota, transportni sistem za prazne i pune palete koji uključuje magacin paleta, dvostruka “šatl“ kolica, dupleks i podizne transportere na kojima se slažu kutije. Na kraju linije, ICM je integrisao mašinu za automatsko umotavanje palete u streč foliju, kao i štampač za obeležavanje paleta koji je uvezan u SAP sistem investitora.
Kako investitor ima dva magacina, sistem je napravljen tako da se palete prate do samog kraja, kako bi se poslale u pravi magacin. Neki proizvodi se šalju u jedan magacin, a neki u drugi. Kompletna linija je okružena zaštitnim ogradama u skladu sa svim bezbednosnim protokolima.

ICM robotski sistemi kao rešenje problema

Na dalje,  za Ambipak magazin, Jovo Perić, navodi da su “robotizacijom smanjili škart usled ispuštanja teških kutija, a ljudi sada opslužuju robote što je za njih dosta manje naporno.”
Kako se proces proizvodnje u ovoj fabrici odvija u četiri smene, Perić objašnjava da je bio problem naći veliki broj ljudi za rad. Implementiacijom, ICM robotski sistemi su doprineli smanjenju broja potrebnih ljudi za rad u ovom delu proizvodnog procesa a samim tim su se i organizacioni problemi smanjili.“

Pogledajte propratni video u kome je prikazan opisani proces

Podeli na društvenim mrežama: