INOVACIJA: Domaća aktivna ambalaža

U svetu se već odavno govori a i koristi aktivna ili intelignentna ambalaža a ni naši proizvođači ambalaže nisu ostali imuni na ovaj trend.

Uz podršku Fonda za inovacionu delatnost, iz budžeta Republike Srbije, a kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja (sporazum o zajmu sa Svetskom bankom), kompanija Uniplast doo iz Čačka, proizvođač plastične ambalaže, radi na istraživanju i razvoju aktivne ambalaže za kozmetičke preparate.

U Uniplastu pokušavaju da mešaju plastiku sa kojom standardno rade i znaju kako da je proizvedu, sa zeolitom koji sadrži jone srebra. Zeolit će oslobadjati srebro unutar pakovanja. Joni srebra su snažnan antimikrobni agens i u veoma malim koncentracijama uništava većinu patogenih mikroorganizama. Ističu  da joni srebra u ovoj koncentraciji ne utiču na sadržaj ambalaže.

Osnovni ciljevi za aktivne ambalažu su:

-Uništavanje patogenih mikroorganizama ili zaustavljanje reprodukcije istih.
-Stvaranje proizvoda koji su sigurniji za potrošače.
-Produžetak roka trajanja bez upotrebe konzervansa, što je bolje za potrošače.

Granulat pomešan sa zeolitom koji sadrži jone srebra će se upotrebiti za pakovanje u farmceutskoj industriji, industriji kozmetike i drugim industrijskim granama gde je neophodno primeniti ovakvu Aktivnu ambalažu.

Planirano je da projekat za istraživanje i razvoj traje 2 godine, a nakon toga će se komercijalizovati.

Podeli na društvenim mrežama: