Podržavamo uvođenje depozitnog sistema u Srbiji – Tisa Čaušević, Ambipak podkast

Emitovali smo drugu epizodu podkasta „Ambalaža po meri prirode“ u kojoj je učestvovala Tisa Čaušević, menadžerka javnih i regulatornih poslova kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora

U drugoj epizodi Ambipak podkasta, „Ambalaža po meri prirode“ gostovala je Tisa Čaušević, menadžerka javnih i regulatornih poslova kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora i tom prilikom, između ostalog, govorila o uvođenju depozitnog sistema u Srbiji, problemima sa kojima se susreću potrošači koji žele da recikliraju, rešenjima dizajna ambalaže i inovacijama kojima se smanjuje plastični otpad, bezbedosti ambalaže, šta Coca-Cola HBC Srbija preduzima kako bi smanjila količinu ambalažnog otpada i emisija CO2…

U nastavku teksta prenosimo deo razgovora vezano za vrlo aktuelnu temu u Srbiji, a to je promena Zakona o upravljanju ambalažnim otpadom, odnosno uvođenju depozitnog sistema.

Coca-Cola HBC podržava uvođenje depozitnog sistema u Srbiji koji treba da bude vođen od strane privrede

„Trenutni sistem produžene odgovornosti proizvođača daje određene rezultate ali je potrebno da se taj sistem unapredi kako bi ti rezultati bili veći. Mi apsolutno podržavamo uvođenje depozitnog sistema ali depozitnog sistema koji bi bio postavljen na zdravim osnovama i prema iskustvima iz drugih država, pre svega Evrope koje su uspele da unaprede svoje sisteme.“

Na dalje, Tisa ističe da se Coca-Cola zalaže za to da se prilikom uvođenja depozitnog sistema u Srbiji usvoje dobri principi na kojima su bazirani uspešno implementirani depozitni sistemi u pomenutim zemljama, i da se u određenom vremenskom roku ugrade u naš.

Moramo da promenio načine na koje radimo i živimo kako bismo promenili količinu otpada koji kreiramo – Tisa Čaušević

Kako Tisa kaže u razgovoru sa našom urednicom, Irenom Lalić, Evropska unija uvodi izmene legislative koja se tiče depozitnog sistema, u kojima navodi minimalne zahteve koje depozitni sistemi treba da ispunjavaju da bi bili efikasni.

„Depozitni sistem treba da vodi privreda“, izričita je bila Tisa Čaušević, naglašavajući da sve kompanije koje nešto proizvode i stavljaju na tržište moraju da budu deo rešenja, odnosno da imaju strategije o tome kako da umanje efekat na životnu sredinu.

– Materijal od iskorišćene ambalaže ima jako veliku vrednost, jer se ona vraća nazad u upotrebu i zato je važno da imamo dobar sistem, depozitni ili produžene odgovornosti proizvođača, istakla je Tisa, Navodeći takođe da su kao kompanija na raspolaganju javnom sektoru u cilju unapređenja sistema upravljanja ambalažnim otpadom.

Potrošači rađe kupuju PET

U drugoj epizodi podkasta, „Ambalaža po meri prirode“, menadžerka javnih i regulatornih poslova Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora govorila je i o potrošačima koji su veoma važan deo bilo kojeg sistema upravljanja ambalažnim otpadom navodeći rezultate sprovedenog istraživanja. Ovo istraživanje, kako Tisa iznosi, pokazalo je da samo 15 odsto anketiranih potrošača u Srbiji redovno reciklira, 46 odsto povremeno a razlozi za to su da ili ne znaju gde da odlože iskorišćenu ambalažu, ili su kontejneri isuviše daleko ili uopšte ne znaju šta treba da urade sa ambalažom nakon onzumacije pića. 70 odsto potrošača smatra da od države treba da dođe inicijativa za reciklažu ambalažnog otpada a od kompanija očekuju da unaprede komunikaciju ka njima. Govoreći o potrošačima, dodala je da rađe kupuju PET ambalažu a zašto je to tako, poslušajte u podkastu.

Ceo podkast, emitovan 21. aprila 2023. godine, možete pogledati na Youtube kanalu Ambipak magazina ili poslušati na platformi Spotify.

Podeli na društvenim mrežama: