Rezultati ispitivanja usklađenosti debljine plastičnih kesa sa Odlukom grada Beograda

Grupacija proizvođača plastičnih proizvoda-Sekcija proizvođača proizvoda za transport i pakovanje od plastike-proizvođača kesa u oktobru je u Privrednoj komori Srbije predstavila rezultate ispitivanja usklađenosti debljine plastičnih kesa sa Odlukom grada Beograda

Na sednici Grupacije proizvođača plastičnih proizvoda-Sekcija proizvođača proizvoda za transport i pakovanje od plastike-proizvođača kesa, održanoj u oktobru u Privrednoj komori Srbije, Nenad Bumbić, predstavnik udruženja za Zaštitu potrošača, predstavio je rezultate ispitivanja usklađenosti debljine kesa stavljenih na tržište u Beogradu, sa Odlukom grada Beograda o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje.

Uzorak je rađen na 57 kesa, po tri iz različitih trgovinskih objekata sa teritorije grada Beograda, dok je ispitivanje podeljeno na uzorke uzete u trgovinama sa tehničkom i prehrambenom robom. Analiza je pokazala da je sa Odlukom grada Beograda usaglašeno 40,35%, a neusaglašeno 59,65%, te da su bolji rezultati u trgovinama tehničkom robom.

Diskusijom na sednici zaključeno je da se mora uspostaviti održivi sistem te da je potrebno usvojiti Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese za nošenje i Pravilnik o ocenjivanju usaglašenosti. Takođe, neophodna je i redovna kontrola kako u proizvodnji, tako i na mestu prodaje. Potrebno je usvojiti i novi Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu, Zakon o otpadu i Zakon o glavnom gradu, zatim formirati zeleni fond koji će se puniti kroz takse proizvođača.

Na uzorku od 57 kesa iz različitih trgovinskih objekata, ispitivanje je pokazalo da postoji veća neusaglašenost sa Odlukom i da je potrebno preduzeti konkretne korake.

Da podsetimo, Direktivama EU smanjuje se upotreba kesa debljine od 15 do 50 mikrona, stim što bi novi Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese zabranio upotrebu pomenutih kesa, dok bi za kese sa preko 50 mikrona bio predložen čist polietilen i polietilen sa reciklatom. Takođe, kese od 15 mikrona mogu se proizvoditi od polietilena i od biopolimera-kompostabilne kese.

Evropa uvozi više hemikalija nego što izvozi

Sektor Udruženja privrede Privredne komore Srbije bio je prisutan na Generalnoj skupštini Evropskog saveta hemijske industrije CEFIC na kojoj je bilo reči o tome koliko je hemijska industrija ključni element skoro svih lanaca vrednosti i vitalni deo evropske privrede.

Istaknuto je da, po prvi put, posle više decenija, Evropa uvozi više hemikalija nego što izvozi, da se mnogo lanaca vrednosti raspalo, te da se većina proizvedene robe oslanja na hemikalije. Sa druge strane, u poslednje dve godine, obeležene pandemijom i ekonomskom krizom, sektor hemije dokazao je u praksi svoju stratešku ulogu za Evropu proizvodeći neophodne zdravstvene hemikalije, materijale i opremu.

Generalnu skupštinu Evropskog saveta za hemijsku industriju obeležilo je i imenovanje Martina Brudermilera za predsednika CEFIC-a, čiji će mandat trajati još dve godine. Dr Brudermiler se zahvalio članovima CEFIC-a na poverenju i istakao da će biti prava inspiracija voditi hemijsku industriju u ovim veoma turbulentnim vremenima.

Izvor: Privredna Komora Srbije

Foto: Pikist.com

Podeli na društvenim mrežama: