Roboti za pakovanje doprinose automatizaciji procesa proizvodnje

Iako njihova primena zahteva određenu investiciju, roboti za pakovanje proizvoda predstavljaju značajnu korist za kompaniju

Brojne promene koje automatizacija poslovnih procesa sa sobom nosi, između ostalog, praćene su i promenama u industriji pakovanja. Sa eskalacijom pandemije Covid-19, automatizacija poslovnih procesa, a samim tim i korišćenje robota u industriji pakovanja, postaje interesantna oblast koja dodatno doprinosi razvoju poslovanja.

Automatizacija procesa pakovanja

Sa razvojem tehnologije, istovremeno se razvija i potreba za modernizacijom i unapređenjem poslovnih procesa. Jedan od načina na koji se mogu ne samo unaprediti poslovne aktivnosti, već i ostvariti značajne uštede, odnosi se na automatizaciju procesa pakovanja. Automatizacija procesa pakovanja koja se ogleda u primeni robota za pakovanje, predstavlja sastavni deo svake uspešne proizvodne kompanije. Stoga, roboti za pakovanje su kreirani tako da obavljaju više različitih uloga zbog čega se mogu razlikovati:

  • Roboti za pakovanje,
  • Roboti za transport,
  • Roboti za paletizaciju,
  • Roboti za etiketiranje ili označavanje proizvoda.

Svaki od navedenih robota  omogućava efikasno upravljanje procesima, tako što obezbeđuje da se proizvodi pakuju u skladu sa zahtevima.

Prednosti korišćenja robota u pakovanju proizvoda

Roboti za pakovanje proizvoda donose brojne koristi za kompaniju, iako na samom početku zahteva određenu investiciju. Imajući u vidu da roboti za pakovanje proizvoda imaju visok nivo produktivnosti, njihova primarna prednost ogleda se u bezbednosti i smanjenju troškova rada. Ove uštede praćene su i visokim stepenom preciznosti i fleksibilnosti, što eliminiše potrebu stalne kontrole i angažovanja više radnika za potrebe sortiranja, pakovanja, paletizacije i etiketiranja.

Roboti za pakovanje proizvoda mogu povećati kapacitet rada do 15% i obezbediti veći učinak sa istim brojem zaposlenih.

Roboti za pakovanje beleže istovremeno viši stepen efikasnosti rada i smanjenje mogućnosti pojave štete. Time se obezbeđuje visok stepen pouzdanosti, bezbednosti i fleksibilnosti u kontekstu prilagođavanja zahtevima tržišta.

Roboti za pakovanje – primena u praksi

Prateći trendove na tržištu, sve je veći broj kompanija koje u svom poslovanju koriste automatizovane procese pakovanja. Roboti za pakovanje sve se češće koriste u industriji hrane, farmaceutskoj industriji, hemijskoj industriji ali i oblasti agrikulture (npr. roboti za branje voća i povrća, roboti za sortiranje voća i povrća i sl.). Ipak, iako je potreba za robotima za pakovanje proizvoda najveća u oblasti transporta i logistike, procenjuje se da će njihova primena u budućnosti doprineti značajnom rastu robotizacije proizvodnih procesa.

Procena je da više od 80% skladišta širom sveta ne koristi robote za paletizaciju, što ukazuje na značajan potencijal njihove primene u budućnosti.

Najuspešnije kompanije u industriji pakovanja koriste robote

Procenjuje se da su najuspešnije kompanije na globalnom nivou primenile najsavemenija robotska rešenja koja omogućavaju maksimalnu efikasnost procesa proizvodnje i pakovanja proizvoda. Tako, na primer, proizvođač konvencionalnih i robotskih sistema za kartoniranje, pakovanje u kutije, paletizaciju i depaletizaciju Schneider Packaging ističe se kao jedan od vodećih dobavljača na rastućem tržištu robota za ambalažu i pakovanje. Sa druge strane, druga kompanija iz TopTier iz Sjedinjenih Američkih Država prepoznata je kao vodeći proizvođač automatizovanih operacija finalnog pakovanja za proizvođače hrane, pića i robe široke potrošnje na ovom području. Ipak, ne treba zanemariti ni značaj japanske preciznosti u kreaciji robotskih rešenja koje u ovoj oblasti donosi kompanija Fanuc. Zahvaljujući primeni najsavremenijih tehnoloških rešenja, ova kompanija ima razvijenu najraznovrsniju liniju robota za paletiranje u industriji koja odgovora i najsloženijim zahtevima.

Naslovna fotografija: Pixabay/geralt

Podeli na društvenim mrežama: