TREND: Aktivna ambalaža, sadašnjost ili budućnost?

Prema tržišnim pokazateljima, industrija ambalaže i pakovanja najbrža je rastuća privredna grana i vrlo pogodna za razvoj novih strategija i tehnologija

Tradicionalni oblici ambalaže ako gledamo na njihovu funkciju, imaju ulogu zaštite proizvoda od spoljanjih uticaja kako bi stigli do potrošača ispravni i neoštećeni. Standardne ambalažne materijale, najčešće upotrebljavane u ovoj oblasti, možemo nazvati i tradicionalnim materijalima čija uloga je u odnosu na proizvod pasivna ili intertna.

Nasuprot pasivnoj ulozi ambalaže, sve više se javlja potreba za njenom aktivnom ulogom u očuvanju kvaliteta pa i unapređenja samog proizvoda. Koncept aktivne ambalaže, dakle podrazumeva njenu aktivnu ulogu u cilju poboljšanja, održanja i produženja  kvaliteta proizvoda, reagujući sa upakovanim proizvodom ili atmosferom unutar ambalaže.

Prema Odredbi Evropske Unije o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom koja je stupila na snagu 2004. godine (Regulation 1935/2004), dopušteno je uvođenje aktivne i inteligentne ambalaže, dok će dodatni zahtevi biti propisani specifičnim merama koje će uključivati i pozitivnu listu dopuštenih supstanci i/ili materijala.

Navedeni novi tipovi ambalaže ne smeju menjati sastav ili organoleptička svojstva hrane ili rezultirati informacijama koje bi mogle zavarati potrošača. Aktivna ambalaža ne sme sadržavati supstance s namerom prikrivanja procesa kvarenja hrane.

U zavisnosti od vrste proizvioda, tipa ambalaže i primene, aktivna  ambalaža se može koristiti u različitim oblastima ali je njena primena ipak najčešća u prehrambenoj indistriji sa ciljem da se ovom saveremenm tehnologijom kontroliše količina kiseonika, vlage, temperaturu, sadržaj soli, šećera, kiselina i CO2 unutar ambalaže i/ili u upakovanom proizvodu.

Na tržištu su dostupni primeri aktivne ambalaže, jedan od njih je apsorbujući podmetaći u pakovanjima sveže hrane (meso/riba) koje nalazimo na policama supermarket.

Aktivna ambalaža nije pitanje budućnosti, ona je već prisutna.

Ukratko o aktivnoj ambalaži:

» Obezbeđuje optimalno konzerviranje hrane i drugih kvarljivih proizvoda
» Produžava rok trajanja proizvoda
» Održava kvalitet proizvoda u lancu od proizvođača do kupca
» Održava bezbednost hrane u lancu od proizvođača do kupca
» Smanjuje otpad od hrane i ambalaže tokom životnog ciklusa proizvoda
» Smanjuje troškove logistike pružajući proizvode sa dužim rokom trajanja i stoga smanjuje količinu vraćenih proizvoda
» Čini proizvode dopadljivijim za kupce i korisnike

Mogućnosti

» Smanjen rizik od bolesti izazvane patogenima iz hrane
» Bolje nutritivne i senzorne karakteristike hrane » Više prirodne hrane sa manjim sadržajem konzervansa i (veštačkih) dodataka
» Smanjen otpad od proizvoda i ambalaže
» Povećana fleksibilnost u sistemima logistike » Povećana ukupna efikasnost u lancu od proizvođača do potrošača

Izazovi

» Ne postoji jedno rešenje za sve proizvdoe; aktivna ambalaža se mora prilagođavati specifičnim potrebama proizvoda
» Nepravilna upotreba može dovesti do neželjenih efekata » Dostupnost aktivne ambalaže (osim hvatača kiseonika)
 » Minimalna veličina narudžbine je uglavnom velika » Komunikacija o benefitima sa kupcima i učesnika lanca od proizvođača do potrošača

U tekstu su korišćene informacije sa lifleta u okviru COST Akcije FP1405 ActInPak. www.actinpak.eu

Podeli na društvenim mrežama: