OBELEŽAVANJE: HP Indigo rešenja za sigurnosnu digitalnu štampu

Sigurnost je postala jedno od najzanimljivijih pitanja i trenutno je tehnologija koja se najbrže razvija u industriji štampe ambalaže

Važnost  sigurnosne štampe ne ogleda se samo u štampanju bezbednosnih dokumenata, novčanica ili čekova, već i zbog zaštite brendova usled opasnosti od falsifikovanja. Sigurnosna štampa važna je u štampanju svih vrsta ambalažnih materijala i proizvoda, uključujući etikete i kutije za piće, hranu, kozmetiku i farmaceutske proizvode…

Zahvaljujući rešenjima za sigurnosnu digitalnu štampu, dobavljači štampe i ambalaže mogu efikasno zaštititi svoje kupce od najvećih opasnosti, falsifikovanja i korišćenja loših proizvoda koji mogu biti i opasni po zdravlje.

HP indigo rešenja za industrijsku i komercijalnu štampu regionalno zastupa kompanija Profesional Printing Solutions (PPS)


Foto: HP Indigo

Podeli na društvenim mrežama: