Uslovi korišćenja

Hvala što posećujete stranice online magazine Ambipak na adresi www.ambalazaipakovanje.com. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog internet sajta podleže uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite sajt.

Upotreba internet sajta

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, ambalazipakovanje.com  se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike i ostali materijali na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu vlasništvo internet sajta  ambalazaipakovanje.com ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava (preuzet tekst, fotografije, grafike, logotipi, slike, video materijal, gifovi). Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Aambalazaipakovanje.com će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje. Saradnja  ambalazaipakovanje.com i saradnika/novinara se bazira na dobrovoljnoj bazi i ne podrazumeva nikakvu novčanu nadoknadu od strane ambalazaipakovanje.com ka

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. ambalazaipakovanje.com nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Linkovi sa sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije ambalazaipakovanje.com. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Ambalazaipakovanje.com ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Ambalazaipakovanje.com ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti ambalazaipakovanje.com.