Pametna mašina za recikliranje ambalaže u Kragujevcu

Radi u napređenja svojih usluga JKP Šumadija Kragujevac nabavilo je reciklomat – pametnu mašinu za prikupljanje i sortiranje ambalažnog otpada. Reciklomat, prvi u Srbiji ovog tipa, različite vrste otpada, plastične flaše, limenke, i staklenu ambalažu, pored razvrstavanja i skladištenja, vrednuje, i novčani iznos predate ambalaže učitava na peronalizovane i nepersonalizovane eKG kartice.

Po rečima Andreja Ilića, izvršnog direktora Sektora usluga JKP Šumadja, grad Kragujevac se priključio globalnom trendu unapređenja i podizanja svesti građana o recikliranju ali i očuvanju životne sredine. Građani koji recikliraju ambalažu dobijaju dopunjene personalizovane i nepersonalizovane eKg kartice za vrednost recikliranih sirovina.

„Kragujevac je jedan od prvih gradova u regionu koji subvencioniše ekološki svesne pojedince jer čuvaju životnu sredinu“, rekao je Ilić, i podsetio da su, „na više lokacija u gradu, postavljene posude za primarnu selekciju otpada a nedavno jedan deo grada je snabdeven kućnim kantama za reciklažu.“.

Reciklomat je postavljen u ulici Kralja Petra I br., 22, pored ulaza u prostorije JKP Šumadija Kragujevac.

Izvor/foto: kragujevac.rs

Podeli na društvenim mrežama: