Ekostar Pak i Opština Bečej saradnjom do 100% pokrivenosti kontejnerima za selekciju otpada

U saradnji sa operaterom Ekostar Pak, završena prva faza razvoja primarne i sekundarne selekcije otpada u Opštini Bečej

Opština Bečej postala je prva jedinica lokalne samouoprave u Srbiji koja je za svojih 12.000 domaćinstava obezbedila infrastrukturu za primarmu selekciju otpada. Uključujuči i meštane naselja Bačko Petrovo Selo, Bačko Gradište, Radičević, Drljani, Mileševo i Poljanice, Opština Bečej je 100% teritorije obezbedila kontejnere za primarnu selekciju otpada. Ovaj podruhvat realizovalo je lokalno komunalno preduzeće Potisje Bečej u saradnji sa nacionalnim operaterom Ekostar Pak.

Povodom završetka prve faze razvoja primarne i sekundarne selekcije otpada u Opštini Bečej, direktor Potisja Zoltan Feješ, izrazio je zadovoljstvo zbog okončanja faze čak dve godine pre roka. Zahvalio se ovom prilikom i lokalnim kompanijama na podršci.

 „U praksi se pokazalo da smo se strateški pravilno orijentisali, akcenat smo stavili na infrastrukturnu opremljenost u primarnoj selekciji, vodeći se logikom da ni ekološka svest ni dobra volja naših sugrađana ne mogu doći do izražaja, ako nemaju mogućnost da sekundarne sirovine koje odvajaju u svojim domovima odlože na pravilan način“, kazao je Feješ.

Direktorka Ekostar paka, Bojana Perić,takođe je istakla kao ključnu,  saradnju lokalnih komunalnih preduzeća i nacionalnog operatera čime se postiže povećanje količina sekundarnih sirovina koje se prikupljaju, sortiraju i isporučuju reciklerima. „Drago nam je da sada imamo formulu za uspešan rad proisteklu sa našeg terena, u našim uslovima, što će biti od velike koristi u našem daljem radu“, istakla je Perić.

Foto: Ekostar Pak

Sistem funkcioniše nepuna tri meseca i za to vreme je uočeno je drastično povećanje količina prikupljenih sekundarnih sirovina u Bečeju. „To nam govori da naši sugrađani zaista prate naše napore da naša opština budu primer za druge“, kazao je Zvonko Dajević, tehnički rukovodilac Potisja.

Potrebno je dodatno prilagođavanje novom sistemu jeste, a kada je reč o budućim aktivnostima, Potisje i Ekostar Pak najavljuju nove edukativne akcije, pre svega usmerene ka deci i mladima. U Potisju ističu da će za dalje korake biti neophodno učešće svih nivoa vlasti, od lokalne samouprave, preko Pokrajine, do Ministarstva zaštite životne sredine.

Naslovan fotografija: Ekostar Pak

Podeli na društvenim mrežama: