FieldTest laboratorija iz Beograda na seminaru u Švedskoj

U Štokholmu je 22. marta 2023. godine održan seminar o materijalima za kontakt sa hranom, koji je organizovao Eurofins Product Testing A/S a na kojem su dobile sertifikate i predstavnice laboratorije FieldTest iz Beograda

Predstavnice FieldTest laboratorije iz Beograda, Gordana Vraštanović – Pavićević i Tijana Mitrović učestvovale su na seminaru o materijalima za kontakt sa hranom, koji je organizovao Eurofins Product Testing A/S u Štokholmu, 22.03.2023, kako bi se još bolje upoznale sa reguativom EU i razmenili iskustva u ispitivanju i oceni usaglašenosti ovih materijala i predmeta.

EUROFINS je mreža kompanija i jedan je od međunarodnih lidera u pružanju usluga testiranja, istraživanja i razvoja, inspekcije, sertifikacije, revizije i podrške u farmaceutskoj, prehrambenoj, ekološkoj, agronauci i industriji proizvoda široke potrošnje.

Međunarodna mreža najsavremenijih laboratorija obuhvata 900 laboratorija u 61 zemlji širom Evrope, Severne Amerike, Azije, Australije i Afrike, sa ciljem da doprinese sigurnijem i zdravijem svetu pružajući inovativne i visokokvalitetne laboratorijske, istraživačke i savetodavne usluge klijentima.

Teme seminara su bile:

  • Materijali za kontakt sa hranom – kako pronaći i primeniti ispravno regulativu i kako pravilno ih testirati
  • Kako osigurati usklađenost sa Uredbom o plastici (EU) br. 10/2011
  • Izazovi u testiranju usklađenosti, poseban fokus  na migraciju: nenamerno dodatih supstanci (NIAS-skrining), primarni aromatični amini (PAA)
  • Kako osigurati usklađenost drugih materijala ( npr. papir i karton, prirodni materijali) neharmonizovana regulativa zemalja EU
  •  „Izjava o usklađenosti“ – koji su zahtevi i šta sve proizvođači moraju da obezbede kako bi forirali ovaj dokumet
  • Šta je novo u regulativi za materijale za kontakt sa hranom

Prema rečima učesnica iz FiledTest laboratorije, organizatori su bili pozitivno iznenađeni dolaskom predstavnika iz Srbije  a posebno njihovim poznavanjem stručnih tema i regulative vezano za materijale koji dolaze u konakt sa hranom.

– Na seminaru sam saznala nešto novo ali sam dobrim delom dobila i potvrdu za ono što sam već znala  jer intenzivno pratim dešavanja iz ove oblasti – izjavila je nakon seminara Gordana Vaštanović-Pavićević, za Ambipak magazin.

Foto: Gordana V. Pavićević

Tokom seminara predavači su se posebno fokusirali na potrebe ispitivanja bezbednosti materijala za kontakt sa hranom, kako ih ispitivati i koji su najveći izazovi u oceni njihove bezbednosti, šta su NIAS jedinjenja i kako ih ispitivati šta se rezultatima ispitivanja, šta sve mora da sadrži Deklaracija o usklađenosti, označavanje, zašto je važno ažurirati regulativu za ove mateijale kao i koje izazove donose novi materijali za kontakt sa hranom: biomaterijali i reciklirani materijali.

Naslovna fotografija: Gordana V. Pavićević

Podeli na društvenim mrežama: