HUBER GROUP – Pandemija COVID-19 utiče na transport i lanac snabdevanja bojama za ambalažu i štampu

Kompanija Huber group objavila je saopštenje povodom uticaja panemije COVID-19 na lanac sbabdevanja u domenu boja za ambalažu i štampu a tim povodom upitali smo i Sašu Vukića, direktora kompanije za Srbiju da iznese svoje viđenje. Prenosimo saopštenje u nastavku kao i odgovor g. Vukića

U saopštenju Huber group-a povodom uticaja panemije COVID-19 na lanac sbabdevanja istaknuto je da se kompletna industrija proizvodnje štamparskih boja, lakova, pomoćnih materijala za štampu tokom prvog kvartala 2021 suočila sa ogromnim pritiscima na širok spektar sirovina neophodnih za proizvodnju boja za štampu ambalaže, komercijalne štampe, štampe dnevnih novina i magazina, što je dovelo do naglog povećanja troškova sirovina. Pritisak je uzrokovan lancem različitih faktora koji su u mnogim slučajevima čak i kumulativni.

“Pandemija Covid-19 je rezultirala neravnotežom koja utiče na dostupnost ključnih baznih hemikalija, kao i na druge relevantne sirovine za industriju boja, kao što su smole,
biljna ulja, pigmenti, aditivi, rastvarači.

Verujemo da je ukupna situacija privremena i da će prestati tokom sledećih meseci.

S druge strane, nedostaju brodski kontejneri, a troškovi prevoza iz Kine u Evropu rastu, što je rezultiralo naglim rastom troškova prevoza koji su sada pet do šest puta veći nego ranije.
Ovu neuravnoteženu situaciju dodatno opterećuju smanjeni proizvodni kapaciteti uzrokovani raznim višim silama duž lanca snabdevanja koje utiču na proizvodnju pigmenata, izocijanata, akrilne i stirenske smole.
Iako ovi efekti značajno utiču na troškove proizvodnje, i dalje verujemo da je ukupna situacija privremena i da će prestati tokom sledećih meseci. Kompanija Huber Group se neprekidno trudi da ove efekte održi što je moguće nižim i da na taj način umanji uticaj na troškove proizvoda.“, navodi se u saopštenju.

Kako se to odrazilo na proizvođače papirne i kartonske ambalaže i štamparije u Srbiji koje Huber Group snabdeva, objasnio nam je Saša Vukić, generalni direktor za Srbiju:

“Matična kompanija je obezbedila redovnu proizvodnju i snabdevanje u ekstremno teškoj situaciji uz dodatne napore svih zaposlenih. Trudimo se da obezbedimo potrebne materijale za naše kupce i podržimo industriju štampe kroz kontunualno snabdevanje.
Zbog povećane tražnje, ograničenih kapaciteta duž lanaca snabdevanja, dostupnosti ključnih hemikalija i otežanog transporta, došlo je do uvećanja troškova proizvodnje prethodnih meseci.”

Izvor: Huber Group

Podeli na društvenim mrežama: