Jubilarni 25. Međunarodni simpozijum celulozne, papirne, ambalažne i grafičke industrije donosi nove aktuelne teme iz ovih oblasti

Naredni Međunarodni Simpozijum celulozne, papirne, ambalažne i grafičke industrije

Naredni Simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike održaće u junu ove godine u Beogradu i pored naučno-stručnih tema i prezentacija kompanija iz ove oblasti, poseban akcenat biće inovativna i stvaralačka delatnost u ovoj grani industrije i nove tehnologije sa posebnim osvrtom na tissue papir, ciruklarnu ekonomiju i energetsku efikasnost

Sastanak Upravnog odbora Centra CPAG industrije i članova Naučnog i Organizacionog odbora XXV međunarodnog simpozijuma celulozne, papirne, ambalažne i grafičke industrije, održan je u prostorijama Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu u cilju dogovora oko programa, termina odrzavanja i organizacije predstojećeg skupa.

Događaj je planiran da se održi u junu sledeće godine, u Beogradu, u organizaciji Centra CPAG industrije i Udruženja za šumarstvo, preradu drveta, industriju nameštaja i papira Privredne komore Srbije,  a da uz aktuelne stručno – naučne teme iz industrije, ovoga puta sadrži i teme koje bi još više upotpunile reprezentativnost skupa, kao što su promocija mladih kadrova i njihovo praktično usavršavanje, inovativna i stvaralacka delatnost u ovoj grani industrije, nove tehnologije sa posebnim osvrtom na tissue papir, ciruklarna ekonomija i energetska efikasnost, koje prate legislative EU. Zaključeno je da se najbolji radovi adekvatno nagrade, a prioritet će imati mladi inženjeri i stručnjaci iz privrede, kao i studenti koji svoju poslovnu budućnost vid u ovoj grani industrije.

Nataša Govedarica, PKS, Foto: CPAG

PROČITAJTE JOŠ: Nataša Govedarica, PKS: Industrija papirne i kartonske ambalaže ima potencijal za rast

Ovogodišnji  24. Međunarodni simpozijum održao se prvi put posle pandemije Covid-19, a okupio je preko 130 učesnika iz regiona i Evrope u oblasti celulozne, papirne, ambalažne i grafičke industrije. U toku dvodnevnog programa predstavljena su  24 naučno- stručna rada stručna rada i prezentacija firmi, od čega je prezentovano 9 domaćih i 15 radova iz inostranstva. Po kvalitetu prezentovanih radova, predavanja i rasprave, simpozijum je ocenjen visokom ocenom u naučno-stručnom smislu.

Prema podacima iz APR-a u sektoru proizvodnje papira i kartona, papirne i kartonske ambalaže posluje 1.500 kompanija gde prema dostupnim statističkim podacima za treći kvartal 2023. godine radi 9.552 zaposlenih

Glavne teme simpozijuma, obrađene kroz prikazane radove, bile su upotrena sirovina, energije, novi proizvodi i tehnologije, rezultati iz prakse, predviđanje razvoja novih tehnologija u celulozno-papirnoj industriji, cirkularna ekonomija, kao i aktuelni trendovi u ovoj grani industrije. Pored ovih, na diskusijama je dominirala i tema školovanja kadrova za ovu granu industrije, na svim nivoima obrazovanja, od tehničara, inženjera, do istraživača.. U okviru simpozijuma održan je i  Okrugli sto, koji je okupio preko  50 učesnika. Tema Okruglog stola je bila Stanje u celulozno-papirnoj, ambalažnoj i grafičkoj industriji. Na okruglom stolu je izneseno privredno-ekonomsko stanje u ovoj industrijskoj grani, kako u Srbiji, tako i okruženju.

Fotografija: CPAG

Prema podacima iz APR-a u sektoru proizvodnje papira i kartona, papirne i kartonske ambalaže posluje 1.500 kompanija, gde prema dostupnim statističkim podacima za treći kvartal 2023. godine radi 9.552 zaposlenih. Kroz sektorska tela u Udruženju za šumarstvo, preradu drveta, industriju nameštaja i papira aktivna je i Grupacija proizvođača papira, koja okuplja aktivne članice koje žele da učestvuju u radu Udruženja i stručnih službi PKS, te da svojim delovanjem podstiču platformu za bolji privredni ambijent na domaćem tržištu, internacionalizaciju proizvoda, kao i za saradnju sa institucijama i javnim službama u cilju rešavanja aktuelnih sektorskih problema. Tako se, u poslednje tri godine, i značajnije aktivirala saradnja sa Centrom CPA&G pri Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kroz nastojanje da se što bliže uvežu nauka i privreda.

Izvor: CPAG

Fotografije: CPAG

Podeli na društvenim mrežama: