ANDREJ PETKOVIĆ, PPS: Želimo da edukujemo tržište o novim tehnologijama u industriji štampe ambalaže

Professional Printing Solutions (PPS) više od petnaest godina na tržište Srbije i regiona donosi savremene tehnologije u industriji štampe ambalaže i etiketa

Sagovornik Ambipak magazina, u nastavku je gospodin Andrej Petković vlasnik i direktor kompanije Professional Printing Solutions (PPS). Razgovarali smo o novim tehnologijama u štampi ambalaže, digitalizaciji, rukovođenju kompanijom u vreme pandemije korona virusa, postignućima za 15 godina postojanja kao i inspirativnom planovima za budućnost.

Andrej Petković, Foto: privatna arhiva
AP: Vaše etablirane oblasti su digitalna štampa, flexo štampa, sigurnosna štampa. Možete li nam detaljnije opisati njihove primene?

Sigurnosna štampa podrazumeva izradu proizvoda sa najvišim mogućim stepenom zaštite od falsifikovanja gde i sam proizvod predstavlja novčani ekvivalent ili kontroliše protok ljudi i dobara od državnog značaja. Više od 15 godina PPS projektuje sisteme, isporučuje opremu, pripadajući repromaterijal i pruža servisnu podršku korisnicima u svim državama bivše Jugoslavije. Pasoši, lična i saobraćajna dokumenta, numeracija novčanica i bankarskih kartica, akcizne markice iz tabaka i rolne, izborne liste i glasački materijal, vignete za autoputeve čine proizvodi koje naši korisnici isporučuju organima svojih država oslanjajući se na našu opremu i servisnu podršku.

Kupci u Srbiji koriste Mark Andy opremu za štampu kompleksnih, višeslojnih samolepljivih etiketa i fleksibilne ambalaže, za najtiražnije poslove wrap around i shrink sleeve etiketa kao i štampu poslova za farmaceutsku industriju gde je Mark Andy svetski lider u štampi na aluminijumskim/blister folijama.

Kroz jedinstvenu HP Indigo tehnologiju digitalne štampe iz tabaka u B3 i B2 formatu u ofset kvalitetu kroz instalacije kod naših korisnika vrlo smo prisutni i u štampi knjiga, udžbenika, monografija, kataloga i drugog korporativnog materijala primenjujući sve prednosti digitalne štampe.

Mogućnosti savremene digitalne opreme iz rolne pokrivaju 70% aktuelnih tiraža u Srbiji zahvaljujući zahtevima za Just In Time isporukom ambalaže, prilagođavanju zahtevima kupaca, trgovinskih lanaca, neophodnošću brze reakcije na poteze konkurencije itd. Ilustracije radi gotovo 90% vinskih etiketa srpskih vinarija je urađeno u digitalnoj štampi od čega je ¾ na HP Indigo opremi koju smo isporučili i održavamo.

AP: PPS zastupa svetske brendove za region bivše Jugoslavije i šire. Kakvo je naše (srpsko) tržište u oblasti štamparske industrije u odnosu na ostale?  Kako prihvatamo inovacije u odnosu na ex-Yu zemlje a kako u odnosu na ostatak sveta?

Više od 15 godina poslujemo na tržištima svih zemalja bivše Jugoslavije, sa korisnicima od Albanije, preko Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i naravno Srbije. Naša ćerka firma, PPS Adria sa sedištem u Zagrebu, nam omogućava da budemo u stalnom kontaktu sa korisnicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Duboko u našoj poslovnoj kulturi je da sva ova tržišta doživljavamo kao jedno, na šta smo izuzetno ponosni. Ekonomski parametri svake zemlje jasno govore o razlikama poslovnog okruženja u kome naši kupci posluju: različitih struktura troškova, različitih izvora finansiranja, različite otvorenosti tržišta ka drugim tržištima itd. Generalni zaključak bi možda bio da što je tržište otvorenije to je ukrupnjenije i konkurentnije. Obzirom da su sve ove različitosti poslovnog okruženja istovremeno i izazovi u poslovanju i planiranju za naše korisnike, naša stalna intencija je da svako tržište što bolje razumemo i zajedno sa korisnicima pristupamo svakom novom projektu sa samo jednom idejom, a to je da naše korisnike i nas sa njima učinimo u budućnosti još uspešnijim kompanijama.

Gruba ocena bi bila da je naše tržište vrlo zatvoreno za inovacije u odnosu čak i na naposredno okruženje, kako zbog rizika koji svaka inovacija nosi tako i zbog generalno slabog prihvata inovacija celog društva, odnosno tržišta. Gotovo po pravilu ćemo rađe tražiti mogućnost povećanja profitabilnosti u uštedama i nižem kvalitetu, nego u inovacijama i novim konceptima.


HP Indigo partner kampanje brenda Bud light, 31 milion unikatnih shrink sleeve etiketa uz pomoć HP Indigo Smart Stream Designer softvera Izvor: YouTube/ SnowGuy Channel
AP: Kvalitetan proizvod treba da prati i dobra etiketa koja je nezaobilazan deo ambalaže. Koju tehnologiju za etikete zastupa Profesional Printing Solutions?

Izuzetno nas čini ponosnim kada prilikom obilaska maloprodajnih objekata možemo konstatovati da je minimum 70% etiketa premium proizvoda urađeno na opremi i repromateriju koji distribuiramo. Naši korisnici iz Hrvatske i Slovenije, sa najkompleksnijom i tehnološki najnaprednijom opremom, najstarijeg i najvećeg proizvođača flexo mašina MarkAndy US danas su dugogodišnji dobavljači vodećim farmaceutskim, mlekarskim i konditorskim proizvođačima u Evropi, što za nas uvek predstavlja dodatnu motivaciju da uvek idemo korak napred u usavršavanju i osvajanju novih znanja svih zaposlenih u PPS-u.     

Etikete odštampane uz pomoć modela Digital Pro proizvođača Mark Andy / Foto: Mark Andy US/arhiva
AP: Pandemija korona virusa je, nažalost, i dalje nezaobilazna tema, kako je uticala na vaše poslovanje, da li je došlo do pomeranja  planova?

Verujem da su retke kompanije kod kojih pandemija nije uticala na finansijske pokazatelje poslovanja. Smatram da je ova kriza u prvi plan postavila stvari od izuzetnog značaja za poslovanje firme kao što su: veća briga za zaposlene i njihove porodice, intezivniji rad na internim resursima firme, striktnije procedure u poslovanju, it konsolidacija i izgradnju infrastrukture za rad od kuće, obrazovanje na daljinu itd.

Obzirom da, otkad se bavim biznisom, ovo predstavlja četvrto vanredno stanje kroz koje prolazim, za paniku nije bilo mesta. Od proglašenja pandemije pa u narednih 4 meseca zabeležili smo značajan napredak kao kolektiv. Smatram da bi nam za iste rezultate bilo potrebno višestruko više vremena pod redovnim okolnostima.

Ponosni smo na povećanu povezanost firme i zaposlenih, zaposlenih i kupaca, zaposlenih i dobavljača, koja je svima pomogla da se kriza što lakše prebrodi.

Dodatno smo postigli potpuno osposobljavanje za rad na daljinu po visokim bezbednosnim standardima, podigli nivo IT infrastrukture na standarde poslednje generacije i sproveli mnogobrojna stručna usavršavanja.

Po prestanku vanrednog stanja uveli smo šestočasovno radno vreme, pre svega zbog smanjenog obima poslovnih aktivnosti. Nakon prvih pokazatelja značajno povećane produktivnosti u uslovima redovnog obima poslovnih aktivnosti, sve smo bliži odluci da ostanemo u ovom režimu rada u kombinaciji sa radom od kuće. Siguran sam da bi u redovnim okolnostima bilo teško izmeriti produktivnost i doneti odluku o skraćenju radnog vremena.

Industrija ambalaže kroz ovu krizu prolazi sa gotovo nesmanjenim obimom i zadržava standardni godišnji rast od 7-9%.

Obzirom da verujem da je vaše pitanje pre svega bilo vezano za finansijske pokazatelje, zajedno sa našim kupcima konstatujemo unazad dva meseca da industrija ambalaže kroz ovu krizu prolazi sa gotovo nesmanjenim obimom i zadržava standardni godišnji rast od 7-9%. Prva dva meseca su prošla u znaku obaranja svih mogućih rekorda zbog stvaranja velikih zaliha različitih proizvoda kod krajnjih kupaca, ali i samih proizvođača u strahu od poremećaja u nabavci repromaterijala, da bi se u naredna dva meseca osetio blagi pad usled zasićena tržišta, ali generalno ukupni brojevi su u skladu sa planovima.

Struktura obima štampe ambalaže po aplikacijama se svakako promenila: industrijska ambalaža-etikete su zabeležile značajan pad, industrija vinskih etiketa takođe, dok su prehrambrena, konditorska i hemijska industrija zabeležile značajna povećanja.

Ovaj trend je zabeležen u celom svetu prema informacijama koje dobijamo od ino-dobavljača i konsolidovanih podataka od relevantnih instituta za grafičku delatnost.

Obzirom da je značajan deo našeg poslovanja povezan sa prodajom investicione opreme, sa dugim ciklusima, usled neizvesnosti, prethodnih meseci započeti projekti su bili zaustavljeni, pa je sa jedne strane realno očekivati lošije poslovne rezultate u poslednja dva kvartala ove godine, ali sa druge strane povratne informacije kupaca jesu da u većini slučajeva nastavljaju investicione projekte, delom i zbog raspoloživih fondova i podsticaja države za ovakav vid ulaganja.

U proteklih mesec dana smo zaključili značajan broj novih kupoprodajnih ugovora za implementaciju nove opreme, što nam pruža optimizam da čak i u ovim okolnostima možemo ostvariti zadovoljavajuće poslovne rezultate. Zaključio bih ipak da će pravo vreme za precizan odgovor na ovo vaše pitanje biti krajem septembra, kada ćemo biti u prilici da u celoj industriji pravimo planove bazirane na preciznim ekonomskim pokazateljima stanja ekonomije celog regiona nakon pandemije.

AP: Kako se s pandemijom nose kompanije koje zastupate?

Poznato je da su u kriznim vremenima dužina poslovanja kompanije, veličina i teritorijalna pokrivenost tržišta na kojem posluju ključni faktori koji utiču na to kako kompanija prolazi kroz krizu i u kom stanju će iz nje izaći.

PPS je kompanija koja posluje već više od 15 godina sa najvišom bonitetnom ocenom. Za poslovne partnere smo uvek birali svetske lidere u proizvodnji opreme i rešenja koja zastupamo i za koje pružamo servisnu podršku.

HP indigo je divizija kompanije HP inc, koja je već više decenija član Fortune 100, liste najbogatijih svetskih kompanija i 7. na Gartner listi najvrednijih svetskih kompanija.

MarkAndy je poznata kao kompanija koja je izumela mašine za flexo štampu, prva proizvela iste još pre 70 godina. Sa dugom tradicijom u patentima za flexo industriju, inovacijama u proizvodnim procesima, akademijom za obuku servisnog osoblja i operatera korisnika, sa više lokacija demo i servis centara na svakom kontinentu i mrežom distributera širom sveta prolazi kroz ove krizne mesece stabilno održavajući sve poslovne procese, pružajući punu podršku svim korisnicima i nama distributerima.

InterCoat i Kocher+Beck su nemačke, SMAG francuska, ALT engleska, sve su to privatne kompanije sa 50 plus godina postojanja kojima rukovode druga i treća generacija vlasnika.

Arconvert je vlasništvo velikog američkog investicionog fonda, a Zeiser vlasništvo švajcarske kovnice novca.

Tokom marta i aprila, u jeku epidemije u regionu, naši partneri su bili odlučni i našli način da pored svih blokada dođu i pomognu da završimo instalaciju opreme isporučene neposredno pred proglašenje pandemije i omoguće našim kupcima početak produkcije.

Od svih principala smo imali kontinuiranu podršku i uvek otvoren poziv da zahtevamo neophodno kako bi pomogli poslovanje i rad korisnika opreme i materijala.  

Nisam upoznao nikoga u industriji štampe, ambalaže, etiketa i čitavom lancu kompanija koje učestvuju u kreiranju iste, čiji put nije bio težak, a istovremeno beskrajno inspirativan.

AP: Uskoro planirate preseljenje na novu lokaciju, ovog puta u vašu, PPS poslovnu zgradu. Da li je put do vlastitog poslovnog objekta bio dug i težak ili inspirativan?

Nisam upoznao nikoga u industriji štampe, ambalaže, etiketa i čitavom lancu kompanija koje učestvuju u kreiranju iste, čiji put nije bio težak, a istovremeno beskrajno inspirativan. Poznato je koliko su velike investicije opreme potrebne, znanje sticano kroz decenije neprestanog obrazovanja kako kroz literaturu, putovanja po sajmovima širom sveta, bezbrojnim uzorkovanjima u štamparijama kako bi se proizvela još bolja i kvalitetnija ambalaža koja u tih par sekundi treba da privuče pažnju kupca, a koju će on možda samo par minuta nakon toga baciti kada iskoristi proizvod. Zvuči kao Sizifov posao, ali koristeći aktuleni rečnik, takođe ne poznajem nikoga koga je uprskala štamparska boja, a da nije i danas u ovoj industriji. U pitanju je virus koji nas u industriji drži zaraženim do kraja profesionalne karijere izazvanom beskrajnom inspiracijom koja dolazi od brojnih inovacija u industriji ambalaže.

AP: Preseljenje u vaš objekat je sigurno jedna vrlo važna etapa u poslovanju, šta planirate dalje? Štamparska industrija je dinamična oblast, odavno se digitalizovala, trendovi se menjaju…

Poslovni objekat PPS-a se gradi sa dvojakom funkcijom:

Prva je da nivo podrške postojećim kupcima i njihovom poslovanju podignemo za još jedan stepenik i to kroz :

–        uvećanje lagera materijala i repromaterijala i omogućimo Just In Time isporuku,

–        ispratimo rast tržišta u potrošnji materijala i repromaterijala za štampu,

–        proširimo servisne kapacitete i lager delova sa razvojem centra za reparaciju delova,

–        podignemo garantni potencijal kompanije kao dobavljača,

Tržište se ukrupnjava, vlasnici naših kupaca postaju investicioni fondovi i inostrane korporacije koje zahtevaju bankarske garancije za avans, dobro izvršenje posla, izvršavanje obaveza u garantnom periodu. Imamo sve veće projekte sa sve kompleksnijim finansijskim konstrukcijama, čega smo svedoci u poslednje 4 godine i očekujemo nastavak tog trenda i u budućnosti.

–        podignemo garantni potencijal kompanije ka ino partnerima: sa povećanjem tržišta i našeg učešća na tržištu značajno su nam porasle i potrebe za kreditnim linijama osiguranim kod ino partnera.

Digitalizacija industrije i opreme za štampu značajno povećava produktivnost ali istovremeno zahteva nova, drugačija znanja od izvršitelja u proizvodnji, permanentnu edukaciju i praćenje novih tehnologija.

Druga funkcija se odnosi na budućnost i trend digitalizacije kompletne industrije ambalaže i pogotovo opreme za štampu:

–        digitalizacija industrije i opreme za štampu, standardi zaštite poslovnih podataka koje uvode naši partneri, sa jedne strane značajno ubrzavaju i olakšavaju poslovanje i pružanje servisne i druge podrške, primera radi 75% servisne podrške danas obavljamo preko remote support alata, što sve zajedno zahteva značajno podizanje bezbednosti razmene podataka, kontrole i nadzora pristupa, za šta je neophodna infrstrukutra izgrađena prema ovim zahtevima i potrebama,

–        digitalizacija industrije i opreme za štampu značajno povećava produktivnost ali istovremeno zahteva nova, drugačija znanja od izvršitelja u proizvodnji, permanentnu edukaciju i praćenje novih tehnologija. PPS zgrada će u značajnom delu biti okruženje u kojem će kako zaposleni naših korisnika, tako i zainteresovani za stručnu edukaciju i radno osposobljavanje, upravo imati mogućnost da permanentno stiču ove nove veštine i znanja kroz organizovanu edukaciju i praktičan rad. Cilj jeste da odgovorimo na sada već hroničan nedostatak zainteresovane radne snage za rad u grafičkoj industriji i nivo poznavanja savremenih tehnologija u istoj,

–        da zajedno sa našim korisnicima a uz pomoć stručnog osoblja naših principala kreiramo nova tržišta i aplikacije kroz edukaciju kompletnog tržišta korisnika svih vidova ambalaže o raspoloživim novim tehnologijama, aplikacijama, alatima za dizajn, štampu, posebne efekte, doradu, novim konceptima i životnim ciklusima ambalaže, inkorporiranju iste u digitalne multimedijalne marketinške kampanje, kroz ilustrativne primere, radionice i prenoseći iskustva korisnika širom sveta.

Naslovna fotografija: Andrej Petković/privatna arhiva

Podeli na društvenim mrežama: