INOVACIJA: Pričvršćeni čepovi na plastičnoj ambalaži

Globalni lider u proizvodnji plastične ambalaže, austrijska kompanija ALPLA predstavila je svoj predlog vezanih zatvarača na PET bocama

Evorpska unija je u junu 2019. godine objavila Direktivu 2019/904 o smanjenju uticaja određenih plastičnih proizvoda na životnu sredinu. Između ostaloga, zahteva se cirkularni pristup u postupanju sa plastičnom ambalažom pića za jednokratnu upotrebu sa posebnim osvrtom na zatvarače jer oni predstavljaju dodatnu opasnost po životnu sredinu jer se pojavljuju kao odvojeni otpad.  Direktiva zahteva da  poklopci i boca i kompozitna ambalaža kapaciteta do tri litre ostanu čvrsto vezani za posude onoliko dugo koliko se koriste. Države članice EU-a dužne su da primene odgovarajuće propise najkasnije do jula 2024. godine.

Za mnoge kompanije, proizvođače plastične ambalaže ovo je novi izazov jer zatvarači moraju biti kompatibilni sa postojećim tipovima otvora na ambalaži a sa druge, porebno je voditi računa i po zadovoljenju potreba potrošača i njihovim navikama.  Do sada je, međutim, dizajn zatvarača i doslovno i figurativno bio “odvojen” od stvarnog pakovanja i isti princip se primenjivao na sve. Međutim, sada se moraju uzeti u obzir i pojedinačni dizajni ambalaže kako bi rešenje bilo prilagođeno korisnicima. To znači da treba razviti potpuno nove modele zatvarača.

Kompanija ALPLA je predstavila predstavila svoje rešenje vezanih zatvarača kroz dva tipa – Relax i Soul.

Dizajn Relax and Soul koji sada nudi ALPLA ispunjavaju zahteve postavljene u pogledu održivih i funkcionalnih rešenja za čepove plastilčnih boca. U oba slučaja važi sledeće:

1. Za njihovu izradu nije potreban dodatni materijal u poređenju s uobičajenim čepovima

2. Čepovi  ostaju čvrsto vezane za ambalažu pića tokom celog životnog ciklusa od proizvodnje do odlaganja i ne stvaraju nikakav odvojeni otpad.

3. Nema potrebe za tehničkim izmenama ili dodatnim ulaganjima u postojeće linije za flaširanje.

4. Mogu se koristiti na različitim veličinama ambalaže.

Relax model

Ovaj model omogućava potrošaču da fiksira zatvarač u jednom od tri različita položaja na uskom Za vezanje čepa na ambalaži koriste se dve trake. Otvor i usko grlo potpuno su slobodni  kroz 360 stepeni, kao što su i sa nevezanim čepovima. Ova rešenja su pogodna za otvore boca 1881 i 1810 boca.

Relax model pričvršćenog čepa
Soul model

Sa ovom verzijom, kapa se može saviti na ugao od približno 160 stepeni kada se otvori i pričvrsti na navoj malim iglom. Ovo fiksiranje na mestu sprečava da se poklopac vrati natrag, omogućava potrošaču da nesmetano uživa u svom piću. Ovaj čep je dostupan za model boce tipa 1810.

Soul model pričvršćenog čepa

Izvor i foto: Alpla.com

Podeli na društvenim mrežama: