Industrija najavljuje pokretanje novih smernica za reciklirani sadržaj koji se koristi u plastičnoj ambalaži

Reciklirani sadržaj u plastičnoj ambalaži dodatno približava proizvođače i korisnike plastične ambalaže modelu cirkularne ekonomije

British Plastics Federation (BPF)  u saradnji sa Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association (CTPA) i Food and Drink Federation (FDF) najavila je pokretanje novih smernica za reciklirani sadržaj koji se koristi u plastičnoj ambalaži

Nastao u tesnoj saradnji između BPF-a, CTPA-e i FDF-a, dokument pruža odgovore na pitanja o merenju recikliranog sadržaja i naglašava važna regulatorna i tehnička razmatranja. Smernice su usmerene na firme koje žele da uključe reciklirani sadržaj u hranu, piće, kozmetiku i farmaceutsku ambalažu; takođe je osmišljen da pomogne kreatorima politike da bolje razumeju pitanja koja se tiču ​​sektora.

Prema postojećim propisima i tehničkim ograničenjima, trenutno nije moguće ugraditi reciklirane materijale u mnoge vrste plastične ambalaže koju koriste ovi sektori zbog strogih sigurnosnih zahteva koji trenutno postoje za zaštitu zdravlja ljudi. Ova kooperacija koju vodi industrija namijenjena je pružanju smernica o regulatornim zahtevima i ključnim tehničkim razmatranjima i priblizava proizvođače i korisnike plastične ambalaže modelu cirkularne ekonomnije.

Dokument predstavlja detaljna uputstva u obliku jednostavnih često postavljanih pitanja (FAQ), odgovarajući na pitanja poput „šta je funkcionalna barijera?“ ili „šta je test za izazove?“. Takođe naglašava važne faktore koje treba uzeti u obzir prilikom ugradnje recikliranog sadržaja u plastičnu ambalažu, poput potencijala za stvaranje dodatnog otpada ili zbog čega se proizvodi mogu reciklirati na uobičajen način.

Kompletan dokument je dostupan za preuzimanje ovde.

Izvor: www.bpf.co.uk
Foto: 3D Animation Production Company from Pixabay 

Podeli na društvenim mrežama: