Interzero Pak: Rezultati prve godine su obećavajući

Interzero Pak, osmi operter upravljanja ambalažnim otpadom u Srbji zadovoljan postignutim rezultatima u prvoj godini rada i preporučuje svoje inovativne metode

Polako se približavamo prvoj godišnjici ulaska Interzero Paka na tržište Srbije. Na početku treba da naglasimo da smo veoma zadovoljni dosadašnjim rezultatima; naši klijenti su nam preko Interzerove aplikacije za izveštavanje prijavili 3.913 t otpadne ambalaže, a uspeli smo da prikupimo i recikliramo čak 2.554 t (65%) i time premašimo nacionalni cilj reciklaže za 2023. godinu, tj. 59%.

Pre svega moramo da kažemo da smo zahvalni našim klijentima na poverenju i da smo zadovoljni napretkom koji smo postigli u prvoj godini rada Interzero Paka. Naravno sistem još nije perfektan ali Interzero će i dalje svojim inovacijama i iskustvom iz drugih zemalja nastojati, da unapredi način upravljanja otpadom u RS“ , kaže direktor Interzero paka, Vojislav Stanković, povodom veoma uspešnih rezultata u prvoj godini poslovanja.

Drago nam je što su mnogi klijenti prepoznali Interzero Pak kao pouzdanog partnera i operatera za otpadnu ambalažu, ali i upravljanje otpadom uopšte i zajedno sa nama radili na ostvarivanju tog cilja.  Verujemo da u Srbiji još mnogo toga treba da se promeni kako bi se poboljšala situacija u oblasti upravljanja otpadom i reciklaže, ali sa nadom gledamo u budućnost.

2023. godina donela je i mnoge promene u oblasti upravljanja otpadom na širem međunarodnom planu. Mi u Interzero koristimo našu međunarodnu mrežu eksperata kako bismo pratili promene u zakonodavstvu EU i stalno razvijali nove usluge koje pomažu našim klijentima da ispune regulatorne zahteve i smanje svaki negativan uticaj na životnu sredinu.

Na osnovu više od 30 godina međunarodnog iskustva u oblasti reciklaže i upravljanja otpadom, Interzero Pak omogućuje sveobuhvatna integrisana rešenja koja imaju značajan uticaj na vreme, novac i na ceo poslovni model.

Made for Cicle

U proteklih godinu dana, na primer, razvili smo uslugu Made for Circle, koja će značajno pomoći našim klientima da ispune ciljeve nove Uredbe EU o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR), trenutno u fazi usvajanja. U martu 2024. Evropski savet i Evropski parlament postigli su dogovor o Uredbi o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR) čime su prevazišli poslednju veliku prepreku za njeno usvajanje. Iako su pravila i dalje privremena, sada imamo jasnu sliku šta će sadržati konačni zakon. Zbog širokog obima zakonodavstva i relativno nedovršenih pravila, nije moguće izvršiti potpunu analizu, ali ona daje jasne smernice za pakovanje i reciklažu u EU i globalno.

Made for Cicle, Fotografija: Interzero Pak/Promo
Tri ključne inovacije koje donosi nova Uredba EU:
1. Definicija reciklaže/hemijske reciklaže

Uredba sadrži dvostepenu definiciju reciklaže: „reciklaža materijala“, koja obuhvata svaku preradu nekog materijala u drugi materijal, osim za energije, korišćenja kao gorivo, deponovanje i biološki tretman otpada; i „visokokvalitetna reciklaža“, u kojoj se na osnovu očuvanih tehničkih svojstava stvaraju materijali ekvivalentnog kvaliteta originalu i koji se mogu ponovo koristiti u istoj primeni (tj. mehanička reciklaža prehrambenog kvaliteta).

2. Nova pravila za određivanje mogućnosti reciklaže

Novi propis zahteva da ambalaža mora biti dizajnirana za reciklažu. Pored toga, smernice za dizajn moraju uzeti u obzir da li se ambalaža zaista reciklira. Ovo znači značajno povećanje strogosti kriterijuma dizajna za reciklažu.

Interzero već više od 30 godina radi u oblasti upravljanja otpadom i na osnovu toga smo razvili mnoge metode za poboljšanje reciklaže ambalaže. U našem specijalizovanom centru, akreditovanom po standardu EN/ISO 17025, u Mariboru, Slovenija, kombinujemo naše istraživačke i razvojne aktivnosti u oblasti reciklaže plastike. U vrhunskom centru, naši stručnjaci razvijaju recepte za visokokvalitetnu recikliranu plastiku po meri kupaca. Kombinujući multidisciplinarnu ekspertizu sa razvojem novih, održivih proizvoda, podržavamo naše klijente širom Evrope na njihovom putu ka efikasnom recikliranju.

Ako vam je potrebna pomoć u analizi mogućnosti recikliranja vaše ambalaže, pozivamo vas da vidite kako vam možemo pomoći – posetite link ovde.

Foto: Interzero Pak/Promo
Sistemi za vraćanje depozita, ponovna upotreba i dopuna.

Zakonodavstvo zahteva od država članica da uspostave sisteme za vraćanje depozita za plastičnu ambalažu kako bi se podržao cilj odvojenog prikupljanja od 90%. Zakon postavlja cilj od 40% ponovne upotrebe do 2030. godine za transportnu i prodajnu ambalažu (uključujući ambalažu za e-trgovinu), kao što su palete, sanduci i omoti i trake. Zakon takođe uključuje cilj od 10% ponovne upotrebe za ugostiteljski sektor i zahtev da preduzeća dozvoljavaju pojedincima da dopune sopstvenu ambalažu.

Interzero posluje u mnogim evropskim zemljama gde imamo veliko iskustvo sa depozitnim sistemima kao što je na primer nemački Pfandsystem, dobro razvijen i široko korišćen sistem koji ima za cilj da kod potrošača podstakne recikliranje i smanji otpad od ambalaže. Na osnovu tog iskustva možemo da savetujemo naše klijente u oblasti optimizacije otpada, što takođe rezultira nižim troškovima rukovanja, poboljšanjem mogućnosti recikliranja i smanjenjem uticaja na životnu sredinu.

Integrisana rešenja Interzero

Ako razmišljate o izboru operatera za ambalažni otpad 2024. godine, ne morate više da razmišljate. Na osnovu više od 30 godina međunarodnog iskustva u oblasti reciklaže i upravljanja otpadom, Interzero Pak vam može ponuditi sveobuhvatna integrisana rešenja koja imaju značajan uticaj na vreme i novac i na ceo vaš poslovni model. Uz našu pomoć, takođe ćete moći da pratite i nadogradite svoje ciljeve održivosti u okviru ESG kriterijuma.


Izvor: Interzero Pak/ Promo

Fotografije: Interzero Pak/ Promo

Podeli na društvenim mrežama: