Šta znamo o PPWR, najnovijoj EU Uredbi o ambalaži i ambalažnom otpadu

PPWR je najnovija Uredba koja revidira trenutna pravila o ambalaži i ambalažnom otpadu koja se primenjuju u Evropskoj uniji (EU).  Evropski parlament je usvojio predlog Nacrta Uredbe na sednici 24. aprila dok se dalja verifikacija očekuje do kraja ove a primena od 2025. godine.

Šta je PPWR?

PPWR je najnovija Uredba koja revidira trenutna pravila o ambalaži i ambalažnom otpadu koja se primenjuju u Evropskoj uniji (EU).  Evropski parlament je usvojio predlog nacrta Uredbe na sednici 24. aprila dok se dalja verifikacija očekuje do kraja ove a primena od 2025. godine.

Uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu, skraćeno, PPWR, ima za cilj smanjenje uticaja ambalaže na životnu sredinu. Njome se predviđa da 2030. sva ambalaža u EU mora bude reciklabilna. Uredba zahteva od kompanija, uključujući onlajn trgovce, da prilagode svoj dizajn i upotrebu materijala kako bi povećali recikliranje i ponovnu upotrebu. Ključni aspekti uključuju smanjenje težine pakovanja, promovisanje cirkularne ekonomije i usklađenost sa smernicama za proširenu odgovornost proizvođača.,

Da li je PPWR već na snazi?

Trenutno, glavni regulatorni okvir za ambalažu i njen kraj životnog veka u Evropskoj uniji je Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPVD), usvojena 1990-ih i revidirana nekoliko puta od tada. 

Nakon što je utvrdila da ne sprečava efikasno rast ambalažnog otpada i smanjenje uticaja ambalaže na životnu sredinu, Evropska komisija je predložila da se PPWD revidira 2022. godine. Zbog toga je Komisija krajem 2022. godine predložila Uredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu sa većom ambicijom od prethodno usvojene Direktive.

Nacrt PPWR-a razmatrao je Evropski savet od marta 2024. godine, a preliminarni datum glasanja u Evropskom parlamentu  bio je 24. april kada je Nacrt Uredbe izglasan. Finalizacija se očekuje na jesen 2024. godine, nakon čega sledi implementacija, čime se osigurava da nova Uredba EU o ambalaži stupi na snagu u roku od 18. meseci kao Zakon.

POGLEDAJTE JOŠ: Kako da znate da li je vaša ambalaža cirkularna? – Ambipak seminar

Nova Uredba obuhvata zahteve u pogledu ambalaže i ambalažnog otpada, uključujući specifikacije za dizajn ambalaže, kao i zahteve za višekratnu ambalažu i upravljanje otpadom. Za razliku od trenutno važeće Direktive EU o ambalaži 94/62/EC, PPWR je propis čije su odredbe obavezujuće za svih 27 zemalja članica EU. Ovo se odnosi i na dobavljače inicijalnog pakovanja i na onlajn prodavce.

PPWR je namenjen kompanijama sa sedištem u EU, kao i onima koje uvoze ambalažu u EU, primenjujući se i na domaće i na uvezene proizvode.

Ciljevi Uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu

Cilj Uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu je značajno smanjenje uticaja ambalaže na životnu sredinu u Evropskoj uniji. Ovo se postiže smanjenjem potrošnje resursa i ambalažnog otpada, kao i promovisanjem cirkularne ekonomije unutar kompanija. PPWR je namenjen kompanijama sa sedištem u EU, kao i onima koje uvoze ambalažu u EU, primenjujući se i na domaće i na uvezene proizvode.

Za uspostavljanje funkcionalne cirkularne ekonomije za pakovanje, PPWR uključuje specifične ciljeve:

 • Smanjenje ambalažnog otpada: Uredba postavlja jasne ciljeve za smanjenje količine ambalažnog otpada. Na primer, do 2025. godine, 65% celokupnog ambalažnog otpada mora biti reciklirano, a do 2030. će se povećati na 70%. Definisani su i specifični ciljevi za materijale kao što su plastika, staklo, metal i papir.
 • Ciljevi smanjenja ambalaže – 5% do 2030., 10% do 2035. i 15% do 2040.
 • Zahtevi za dizajn ambalaže koja se može reciklirati: Posebni zahtevi za dizajn nameću se kako bi se poboljšala mogućnost recikliranja ambalaže. To znači da se kompanije podstiču da eliminišu nepotrebnu ambalažu i, gde je moguće, koriste ambalažu za višekratnu upotrebu.
 • Upotreba recikliranih materijala za jednokratnu upotrebu (PCR): Uredba se zasniva na Direktivi EU o plastici za jednokratnu upotrebu i uspostavlja stroža pravila za upotrebu plastike za jednokratnu upotrebu. Nacrt uključuje zabranu određene ambalaže za jednokratnu upotrebu.
 • Označavanje i transparentnost: Ambalaža mora biti jasno označena kako bi se potrošači informisali o mogućnosti recikliranja i pravilnom odlaganju ambalažnog otpada.
 • Promovisanje održivijih rešenja za pakovanje kroz EPR sisteme: Proširena odgovornost proizvođača obavezuje kompanije da razmotre ceo životni ciklus svoje ambalaže, uključujući dizajn, upotrebu i odlaganje. Proizvođači moraju osigurati da se njihova ambalaža lako može reciklirati i da snose troškove sakupljanja, oporavka i recikliranja. Istovremeno, preduzeća se podstiču da razvijaju i koriste ekološki prihvatljivija rešenja za pakovanje.

Ciljevi PPWR-a usmereni su i na:

 • Ponovno korištenje ambalaže za alkoholna i bezalkoholna pića, osim za mleko, vino, aromatizovano vino i žestoka pića;
 • Ponovnu upotrebu za zbirna, komercijalna, transportna pakovanja, uključujući i ambalažu za e-trgovinu (dok su kartonske kutije izuzete);
 • Zabranu plastične ambalaže za jednokratnu upotrebu, npr. mini hotelske toaletne potrepštine, hrana i pića koja se konzumiraju u prostorijama, minijaturna kozmetika, voće i povrće ispod 1,5 kg;
 • Zabranu laganih plastičnih kesa za nošenje;
 • Ograničenje supstanci koje izazivaju zabrinutost;
 • Minimiziranje pakovanja;
 • Usklađeno označavanje;
 • Maksimalni odnos praznog prostora od 50% je postavljen za zbirnu, komercijalnu, transportnu i e-commerce ambalažu;
 • Utvrđivanje minimalnih ciljeva recikliranog sadržaja za komercijalnu plastičnu ambalažu i minimalnih ciljeva recikliranja na osnovu težine ambalažnog otpada.
Vremenski okvir za usklađenost sa propisima EU o ambalaži (PPWR)
 • Po donošenju, uredbom će biti utvrđeni konkretni rokovi za ispunjavanje ciljeva PPVR:
 • Do 2030: Sva ambalaža na tržištu EU mora biti takva da se može reciklirati
 • Do 2035: Većina ambalaže bi trebalo da ispuni standarde za reciklažu
 • Počevši od 2035: Proizvođači moraju dokazati da recikliraju ambalažu u velikim količinama

EPR u propisima o ambalaži i ambalažnom otpadu za onlajn prodavce

PPWR stavlja značajan naglasak na proširenu odgovornost proizvođača (EPR), koja nalaže proizvođačima da nadgledaju ne samo proizvodnju i distribuciju svoje robe već i odlaganje prateće ambalaže. Prodavci na malo, posebno oni koji brendiraju ili utiču na dizajn ambalaže, moraju se upisati u nacionalni registar, uplaćivati odgovarajuće naknade i pridržavati se redovnog izveštavanja o aktivnostima pakovanja.

U Nemačkoj, nadzor spada u registar ambalaže LUCID. Još jedna fokusna tačka nove regulative EU odnosi se na trgovce koji otpremaju u više evropskih zemalja bez lokalnog prisustva, što zahteva imenovanje ovlašćenog predstavnika (predstavnika EU) za proširenu odgovornost proizvođača. Ova mera ima za cilj da obezbedi poštovanje ekoloških obaveza.

Implementacija PPWR-a

Uredba EU o ambalaži PPWR primenjuje se na sve industrije u svim zemljama EU. Kao proizvođač ili prodavac na internetu, podležete obavezujućim propisima. Kako ne bi došle u situaciju da ne ispunjavaju zakonske obaveze u pogledu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, kompanije na teritoriji EU ali i sve one čije je tržište EU ili zahteva usklađenost sa EU standardima, pripremaju se na ispunjenje propisanih obaveza pre nego Uredba stupi na snagu. Počnite da rešavate svoje obaveze prema PPWR danas.


Naslovna fotografija: Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay

Napomena:
Preuzimanje delova teksta je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.ambalazaipakovanje.com

Podeli na društvenim mrežama: