ŽIG „ČUVARKUĆA“- oznaka za natprosečan kvalitet domaćih proizvoda i čuvar životne sredine

Projekat „Stvarano u Srbiji“ ima za cilj jačanje privrede Republike Srbije, kao i predstavljanje visoko kvalitetnih domaćih proizvoda, dok će njihovom kupovinom biti obezbeđena sigurnija radna mesta, kvalitetnije zdravstvo, školstvo, ali i bolje mesto za život sadašnjih i budućih generacija

Ukoliko prilikom kupovine domaćih proizvoda niste bili sigurni u njihov kvalitet, od sada ćete na jednostavniji način moći da prepoznate one visoko kvalitetne tako što ćete ispod izloženog proizvoda videti oznaku Čuvarkuća. Iz razloga podrške domaćim proizvodima i proizvođačima, radi unapređenja privrede Republike Srbije, prepoznatljivosti identiteta srpskih proizvoda, kao i zbog edukovanja potrošača o važnosti kupovine domaćih proizvoda, Privredna komora Srbije je u junu ovde godine pokrenula projekat Stvarano u Srbiji  i kreirala pomenutu oznaku. Do sada je žig Čuvarkuća ponelo više od 230 domaćih proizvoda.

Ideja Privredne komore Srbije je bila da se proizvodnjom, kao i kupovinom proizvoda označenih Čuvarkućom građanima Srbije obezbede sigurnija radna mesta, kvalitetnije zdravstvo, školstvo, socijalna zaštita, stabilna isplata i rast penzija, privlačenje investicija u Srbiju kao i bolje mesto za rad i život sadašnjih i budućih generacija. Jačanjem unutrašnjeg tržišta i privrede, utiče se i na smanjenje ekonomske krize izazvane uslovima poslovanja usled pandemije korona virusa. Takođe, konceptom Čuvarkuća, posvećuje se pažnja i temi održivog razvoja jer proizvodi nastali u kupljeni kod nas ne zahtevaju dug transport čime se automatski smanjuje količina ugljen-dioksida u vazduhu a hrana nema veliki ugljenički otisak usled predugačkog transporta do potrošača. Jasno je, naravno i da se količina ambalaže potrebne za dug transport, skraćenjem istog smanjuje, što je još jedan benefit ovog žiga u smislu zaštite životne sredine.

Kolektivni žig Čuvarkuća sadrži prepoznatljive boje zastave Republike Srbije, odnosno, krug bele boje u čijem centru je nacrtana kuća plave boje sa srcem crvene boje. Oko plave kuće, sa gornje strane, ćirilicom, plavim slovima piše „čuvarkuća“, a sa donje, crvenim slovima „Stvarano u Srbiji“.

Ko ima pravo na žig?

Pravilnikom o označavanju proizvoda/linija proizvoda kolektivnim žigom propisano je da žig mogu dobiti:

– proizvodi proizvedeni u Srbiji, tačnije, proizvodni pogoni preduzeća moraju se nalaziti u našoj zemlji, dok poreklo vlasništva preduzeća nije ograničavajući faktor

– proizvodi koji pripadaju oblastima prerađivačke industrije sa Liste proizvoda

– proizvodi koji su na tržištu NAJMANJE godinu dana

– proizvodi koji imaju dominantno učešće srpskih državljana i materijala iz naše zemlje (više od 80%)

– poseduju natprosečan nivo kvaliteta na tržištu Republike Srbije

uključujući ambalažu i pakovanje, potrebno je da proizvodi budu izrađeni od ekološki prihvatljivih materijala

– odlikuju se prepoznatljivošću na tržištu, savremenim dizajnom, poseduju odgovarajuće standarde kvaliteta i menadžmenta procesa i sistema.

Privredna komora Srbije objavila je spisak proizvoda čiji proizvođači mogu aplicirati za dobijanje oznake „Čuvarkuća“. Listu možete pogledati ovde.

Zahtev za sticanje prava na korišćenje žiga podnosi se Privrednoj komori Srbije, a može se predati elektronskim putem ili u papirnom obliku. Odluku o pravu korišćenja kolektivnog žiga donosi Savet za odlučivanje, nakon razmatranja Zahteva, priložene dokumentacije i stručnog mišljenja Tehničke komisije. Savet je u obavezi da pomenutu odluku donese u roku od 45 dana od podnošenja Zahteva.

Takođe, ukoliko Savet donese odluku o dodeli prava na korišćenje „Čuvarkuće“, zaključuje se Ugovor na period od tri godine sa mogućnošću resertifikacije.

Pozicioniranje kompanije na tržištu i dokaz kvaliteta proizvoda

Do sada su žig Čuvarkuće za određeni broj svojih proizvoda dobile već dobro poznate kompanije Nectar, Mlekara Šabac, Vital, Mlekara  Granice, Sunoko, Rauch Serbia, Wienerberger kao i mnogo manjih firmi koje se mogu pohvaliti kvalitetnim domaćim proizvodima što će u velikoj meri doprineti njihovoj boljoj pozicioniranosti na tržištu Republike Srbije.

Privredna komora Srbije prema Pravilniku o označavanju proizvoda/linija proizvoda kolektivnim žigom Čuvarkuća, vrši nadzor nad korišćenjem žiga, prestanku prava na njegovo korišćenje i evidencijom o izdatim pravima korišćenja.

J. Stojiljković

Foto: PKS/promo

Podeli na društvenim mrežama: