Drastičan rast vrednosti tržišta ambalažne industrije

Vednost sektora ambalažne industrije u periodu 2020-2030 drastično će porasti, predviđa američka kompanija Smithers u svojoj Dugoročnoj strateškoj prognozi do 2030

Američka konsultansta kompanija, Smithers predviđa ogroman porast vrednosti poslovnog segmenta ambalaže. Njihova studija, urađena na temu globalnog razvoja ambalažerske industrije detaljno je analizirala ovaj segment računajući i na negativne uticaje poputa pandemije  Covid 19, predvidela je porast.

Prema njihovim ranijim analizama, tržište industrije ambalaže i pakovanja poraslo je sa 843,8 milijardi na 914,7 milijardi tokom perioda 2015–19 postignuvši složenu godišnju stopu rasta od 2,0%. Zbog izbijanja pandemije Covid-19 2020. godine očekuje se da će globalna ambalažerska industrija doživeti pad od približno 6% u periodu 2019–2020. godine na 859,9 milijardi dolara. Ipak, očekivanja su da će se tržište 2020–2030. oporaviti i dostići 1,13 milijarde dolara 2030. godine.

Značajni uticaji na tržište ambalaže i pakovanja

Smithersova detaljna analiza tržišta i tehnologije budućnosti ambalaže “Dugoročne strateške prognoze do 2030“ procenjuje uticaj 30 trendova na industriju ambalaže tokom nove decenije; uključujući njihove pojedinačne uticaje na različite materijale za pakovanje, trendove krajnje upotrebe, geografske regione i nacionalna tržišta.

Izveštaj istražuje brojne faktore za koje se očekuje da će uticati na tržište ambalažne industrije tokom sledeće decenije, uključujući ekonomske i demografske promene, održivost i regulatorne faktore, tehnološki napredak, promene brenda i maloprodaje, trendove krajnje upotrebe, trendove supstrata ambalaže i regionalne trendove. Neki od trendova u ovim oblastima koji će se ispitati su starenje stanovništva, efekti upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu, pametna ambalaža i e-trgovina.

Uticaj pandemije Covid-19

Najneposredniji ekonomski trend u 2020. godini obuhvaćen u Izveštaju je pandemija Covid-19, odnosno njen uticaj na globalne lance snabdevanja i kupovinu potrošača i potreba da se izađe iz bilo koje postpandemijske recesije. Smithersova analiza uključuje modeliranje kroz više scenarija. Sve u svemu, najverovatnije je da će tržište zabeležiti pad od 6,0% u 2020. godini, ali će se povratak rasta ostvariti 2021. godine, iako su neki segmenti, posebno ambalaža za hranu, zabeležili skok potrošnje u 2020. godini

Tržišni analitičar iz Smithersa, Georgi Cameron kaže: „2020. godine Covid-19 je imao snažan uticaj na globalno tržište  ambalaže i pakovanja kakav nismo ranije videli, čak ni u finansijskoj krizi 2008. godine. Nastao je pritisak u čitavom lancu snabdevanja koji utiče na ponudu i potražnju. Od 2021. nadalje očekujemo da će doći do globalnog rasta u segmentu ambalaže i nastavićemo se suočavati sa izazovima koji su postojali pre pandemije.“

Kada se desi realan oporavak tržišta, tržište ambalaže i pakovanja nastaviće rast zbog rasta broja stanovništva i stalne urbanizacije u regijama u razvoju, kažu u konsultantskoj kući Smithers.

Članak Ambipak magazina o uticaju pandemije na industriju ambalaže u u prvom delu 2020. godine, pročitajte ovde.

O potencijalu za rast domaće industrije papirne ambalaže, čitajte u intervjuu Nataše Govedarice iz Privredne komore Srbije.

Naslovna fotografija: Pixist.com/free-photo-ssssk

Podeli na društvenim mrežama: