OBELEŽAVANJE PROIZVODA: Istražili smo šta sadrže i čemu služe bar-kod i QR kod

Od početka februara 2020. godine, prema Zakonu o trgovini, svi proizvodi u maloprodajnim objektima u Srbiji na sebi moraju imati mašinski čitljivu oznaku, tačnije bar- kod ili QR kod. Odgovore na pitanja o bar-kodu i QR kodu i detaljnije informacije o tome čemu služe, dobili smo u kompaniji Trim doo iz Jagodine,  koja je već tri decenije vodeća kompanija u Srbiji u oblasti industrijskog obeležavanja proizvoda i pakovanja u procesu proizvodnje, inspekcije (kontrole) proizvoda i opreme za kablovsku industriju.

Na koji način se izrađuju jedinstveni QR kodovi i bar-kodovi?

Bar- kod je jedinstven i predstavlja međunarodno standardizovanu “ličnu kartu” svakog vašeg proizvoda. Stoga ga ne možete izraditi sami, već ga nabavljate od kompanije koja je u našoj zemlji ovlašćena da ga izdaje i registruje u nacionalnom registru kodova.  (GS1 Srbija)

Sam proces izrade ima više koraka, ali suština je da se dobijaju pozicije sa sadržajem koji je definisan i nepromenljiv i pozicije u koje se kroz program za izradu kodova unose promenljivi podaci po određenim pravilima. Na taj način dobija se set informacija o proizvodu , koji se može mašinski očitati.

Kada su u pitanju QR kodovi, njih možete sami generisati i oni su više usmereni da informišu potrošača i ostvare veću interakciju sa njim.

Bitan deo priče o izradi kodova odnosi se na to kako ih i gde odštampati na pakovanju.

Možete izabrati da bar- kodove ili QR kodove štampate u momentu pakovanja proizvoda, što ima brojne prednosti. U vezi sa tim možemo dati savete i uputstva u skladu sa vašim potrebama i ponuditi različita rešenja dokazana u praksi.

Kome je namenjeno štampanje kodova na proizvodima, samo proizvođačima ili i potrošačima?

Možemo reći da je štampanje kodova na proizvodima namenjeno i proizvođačima i potrošačima.

Ako ste proizvođač, bar- kodove možete shvatiti kao jezik koji vam omogućava  komunikaciju i razmenu informacija sa trgovinom i logistikom, tako da se potrebe kupca zadovolje efikasno, uz što manje troškove.

Logistički bar- kodovi vam omogućavaju da znate kome ste poslali robu po vrsti, tipu, količini i ceni. Maloprodaja zna šta je naručila, kolike su im zalihe po radnjama, koliko je prodato i sl. Logistika zna gde se poslata roba nalazi, kada stiže u koju maloprodaju, iz kojih skladišta se isporučuje i sl. 

Ako ste kupac, bar- kod ili QR kod omogućavaju da njihovim skeniranjem saznate bitne podatke o proizvodu. Kod izbora bar- kodova, treba imati u vidu da neki tipovi neće pružiti informaciju koja je čitljiva i razumljiva za samog kupca.

Sa druge strane, QR kod je besplatan i može pružiti detaljnije informacije za kupca, uz mogućnost interakcije sa njim. Ovi kodovi sadrže mnogo više informacija (npr. podatke o artiklu, sastav, naziv proizvođača, prodavca, telefonske kontakte, web adrese i sl.). QR kod vas može uputiti na telefonske kontakte, lokaciju na gugl mapi ili na web sajt proizvođača. Tehnički gledano, njegove mogućnosti su mnogo veće od bar- kodova, ali on nije pogodan za brzo i tačno očitavanje na kasama, pa je više informativnog karaktera i usmeren ka potrošaču.

Koji tip koda je primeren za nekog proizvođača zavisi od tipa proizvodnje, načina distribucije i drugih faktora. Ako ste mala zanatska radnja ili gazdinstvo, pa svoje proizvode prodajete na mestu izrade i putem interneta, vaše potrebe i kodovi koje birate možda neće biti isti kao kod velike fabrike koja proizvode plasira kroz nekoliko lanaca maloprodaje.

Koje sve informacije treba da sadrži QR kod ili bar-kod?

U svetlu primene Zakona o trgovini i  pre obaveze štampanja mašinski čitljivih kodova, deklaracije su bile sastavni deo svakog artikla. Sva roba u trgovini na malo morala bi da ima deklaraciju koja sadrži sledeće podatke:

– naziv i vrstu robe,
– tip i model u skladu sa prirodom robe,
– količinu izraženu u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe,
– poslovno ime proizvođača, a za robu iz uvoza poslovno ime uvoznika i zemlju proizvodnje.

Podaci moraju da budu navedeni na jasan, lako uočljiv i čitljiv način, na srpskom jeziku, na ćiriličnom ili latiničnom pismu.

Ono što je novo, jeste da se sada postojećoj deklaraciji pridodaje mašinski čitljiv kod (bar-kod ili QR kod) koji bi trebao da sadrži te neophodne podatke. U skladu sa tim treba izabrati onaj kod koji nudi ispunjavanje takvih ili širih zahteva.

Ko unosi podatke o proizvodu na QR kod ili bar-kodu?

To čini proizvođač u procesu kreiranja bar-koda ili QR koda uz pomoć posebnih programa, a u skladu sa određenim pravilima koja daju logiku i čitljivost unetom sadržaju.

Ko kontroliše unete podatke za proizvode i da li postoji mogućnost manipulacije podacima koji su uneti?

Podatke za bar- kodove unosite u skladu sa dobijenim pravilima od strane kompanije koja je ovlašćena da ih izdaje i registruje u nacionalnom registru kodova. Pravila omogućavaju da sadržaj bude standardizovan i čitljiv. Pre nego što krenete sa štampom kodova svakako ćete proveriti da li se očitavaju i da li odgovaraju proizvodu za koji su vezani. Ako uočite neki propust, to možete odmah da korigujete.

U slučaju QR koda, unete podatke takođe kontroliše proizvođač i može proveriti da li su čitljivi, ima li nekih slovnih ili drugih grešaka i sl. Praktično, jednom kreirane i odštampane kodove na pakovanju, ne može niko naknadno da izmeni.

Da li je potrebna posebna vrsta mastila za izradu obe vrste koda?

Postoje standardna i specijalizovana mastila i riboni (štamparske trake). Ako planirate da kodove štampate u momentu pakovanja proizvoda, za svaki materijal koji imate izabraćemo upravo ono mastilo ili ribon koji garantuje da kodovi budu čitljivi i postojani.

Da li postoji određeno mesto na proizvodu gde bi QR kod ili bar- kod trebalo da stoji?

Mesto gde će bar-kod ili QR kod stajati određujete sami u skladu sa dizajnom vašeg proizvoda.  Simbol se svakako mora postaviti tako da u procesu izrade i pakovanja proizvoda ne bude zaklonjen, presavijen ili oštećen. Ako planirate da simbole štampate u momentu pakovanja proizvoda, a imate dilemu koje mesto na pakovanju bi bilo najbolje, možete nam se obratiti da predložimo najbolje rešenje.

Za koje proizvode vaša kompanija izrađuje kodove?

Trim može obezbediti da bilo koji tip koda, koga je korisnik već izradio, bude odštampan u momentu pakovanja proizvoda. Ukoliko je potreban i neki savet u toku same izrade, možemo ga pružiti u skladu sa našim tridesetogodišnjim iskustvom i brojnim uspešno rešenim zahtevima kako velikih, tako i manjih kompanija.

Sankcije

Zakon o trgovini predviđa da će tržišni inspektori kontrolisati poštovanje zakona, a Tržišna inspekcije raditi u skladu sa planovima i po prijavama potrošača. Novčanom kaznom od 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako prodaje robu sa neurednom ili nepropisnom deklaracijom, fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000,00 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom od 40.000,00 dinara.

Plaćanje QR kodom

Podsetimo, od kraja februara ove godine, Narodna banka Srbije je saopštila da je omogućen nov način plaćanja na prodajnim mestima, putem unapređene aplikacije za mobilno bankarstvo jednostavnim prikazivanjem ili skeniranjem NBS IPS QU koda odabirom opcije „IPS pokaži“ ili „IPS skeniraj“.

Foto: Trim doo/Arhiva

Podeli na društvenim mrežama: