PKS: Rokovi i zabrane vezano za korišćenje ftalata

Održana prva u nizu planiranih sednica sa privredom vezano za procenu tranzicionog perioda za stupanje na snagu dodatnih zabrana upotrebe ftalata.

Zabrana korišćenja i stavljanje u promet ftalata kao supstanci ili u smeši u igračkama i predmetima namenjenim za negu dece u koncentracijama većim od 0,1% (m/m) plastifikovanog materijala na snazi je  skoro deset godina u Republici Srbiji, i regulisana je Pravilnikom o ograničenjma i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija. Ova zabrana se odnosila na (Bis(2-etilheksil) ftalata, (bis (2-ethylhexyl) phthalate, DEHP), (b) Dibutil ftalat, (dibutyl phthalate, DBP), (c) Benzil butil ftalat, (benzyl butyl phthalate BBP), di-izononilftalat, (di-„isononylˮ phthalate, DINP), di-izodecilftalat, (di-„isodecylˮ phthalate, DIDP), di-n-oktilftalat, (di-n-octyl phthalate, DNOP)), dok se najnovija inicijativa Evropske unije iz jula 2020. godine o zabrani odnosi i na ograničenje supstance pod nazivom Diizobutil ftalat (DIBP).

Na online sednici, održanoj 23.12.2020,  Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala Privredne komore Srbije u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, prvom u nizu planiranih sastanaka sa privredom, otvorilo je dijalog oko procene adekvatnog tranzicionog perioda stupanja na snagu dodatnih zabrana ftalata, a sve u cilju zaštite životne sredine, očuvanja zdravlja građana Republike Srbije, ali i smanjenja negativnog uticaja pomenutih zabrana na proizvodnju i poslovanje privrede.

Dodatna zabrana ftalata će imati uticaj na sve privredne subjekte koji koriste određene ftalate u proizvodnji plastifikovanih materijalia na primer školski pribor, oprema za bebe, oprema za plažu, oprema za mobilne telefone, obuća i odeća, pribor za domaćinstvo, kablovi, PVC podne obloge, ambalažu itd.

Imajuci u vidu i socio-ekonomske implikacije ove zabrane po domaću privredu, pogotovo u uslovima loših ekonomskih prilika izazvanim covid pandemijom, na sastanku je najavljena planirana zabrana predmetnih ftalata i otvoren je dijalog sa privredom oko procene adekvatnog tranzicionog perioda stupanja na snagu pomenutih zabrana u Republici Srbiji, kako bi proizvođači u svojim proizvodnjama izvršili zamenu zabranjenih ftalata sa bezbednijom alternativom.

Izmene i dopune Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija planirane su da se donesu na jesen 2021. godine u skladu sa Planom rada Vlade RS.

Izvor: PKS
Foto: Unsplash/Bill Oxford

Podeli na društvenim mrežama: