SMURFIT KAPPA AVALA ADA: Radimo punim kapacitetom u vreme pandemije

Razgovarali smo sa kompanijama iz oblasti ambalažerske industrije o poslovanju u vreme vanrednog stanja, kao i promenama kroz koje prolaze zbog pandemije korona virusa. Jedna od njih je kompanija Smurfit Kappa Avala Ada, proizvođač transportne i komercijalne ambalaže. U nastavku prenosimo odgovore koje smo dobili od menadžment tima kompanije

AM: Koliko trenutna situacija i vanredno stanje u Republici Srbiji utiče na poslovanje vaše kompanije?

Kao kompanija koja je strateški partner u lancu snabdevanja proizvođačima hrane i lekova, Smurfit Kappa Avala Ada tokom čitavog perioda trajanja vandrednog stanja radi punim kapacitetom.

Izuzetno smo zahvalni svakom zaposlenom naše kompanije koji nas je podržao, posebno imajući u vidu da smo u cilju održavanja kontinuiteta poslovanja, i podrške gore pomenutim biznisima bili prinuđeni da izmenimo režim rada fabrike usled redukcije gradskog prevoza na teritoriji Beograda. Ovo je predstavljalo jedan od najznačajnijih izazova za obezbeđivanje kontinuiranog poslovanja. Na lokaciji radi 450 zaposlenih, oni su naša najveća vrednost i ono što nas izdvaja od drugih.

Verujemo da smo se svi radovali u ovom periodu praznicima iza i ispred nas koji su nam dali mogućnost da spojimo po nekoliko dana, odmorimo naše timove i da svi provedemo više vremena sa našim porodicama.

AM: Da li se preduzimaju posebne mere opreza, u smislu dezinfekcije, organizacije rada zaposlenih?

Bezbednost i zdravlje na radu naših zaposlenih je primarni cilj naše kompanije. Poslujemo u potpunosti poštujući mere opreza preporučene od strane Vlade Republike Srbije i Svetske zdravstvene organizacije. U skladu sa internom procenom rizika, uveli smo čitav niż mera koje uključuju: poštovanje propisane distance, pranje i dezinfekciju ruku, dezinfekciju proizvodnih pogona i svlačionica između smena, nošenje rukavica, maski i zaštitnih naočara, zabranu sastanaka i putovanja, redukciju broja zaposlenih na lokaciji kao i svođenje na minimum broja ulazaka eksternih saradnika na lokaciju uz poštovanje posebnog COVID-19 protokola fabrike.

Ono na šta smo posebno ponosni je što smo u ovom period značajan akcenat stavili na edukaciju i podizanje svesti kod naših zaposlenih putem safety meetinga i individualnih diskusija koliko je u stvari bitno za svakog od nas da se pridržavamo ovih mera, ne samo unutar kruga fabrike već i izvan njega. Ovim smo ohrabrili naše zaposlene da istu poruku prenesu svojim članovima domaćinstva i prijateljima.

AM: Kako na vas utiče otežano funkcionisanje spoljno-trgovinskog prometa i eventualnog uvoza sirovina?

Osnovni biznis model Smurfit Kappa grupe je vertikalna integracija.

Ono što je za našu fabriku dodatna povoljnost i što nas izdvaja od ostalih konkurenata, je što smo jedini proizvođač transportne i komercijalne ambalaže u regionu koji ovu integraciju ostvaruje unutar granica Srbije sa povezanim pravnim licima, kako za papir tako i za karton.

Dugogodišnje iskustvo u optimizaciji najsloženijih lanaca snabdevanja u širokom spektru sektora, tokom ovih izazovnih vremena pruža podršku i sigurnost našim kupcima. Potpuna integracija unutar Smurfit Kappa Grupe u kojoj se naše fabrike ambalaże gotovo u potpunosti snabdevaju papirom iż svojih fabrika, nam je od izuzetne pomoći. Upravo ovo nam pruža mogućnost da garantujemo da će naši kupci imati adekvatnu i održivu ambalažu kada odaberu Smurfit Kappa Avala Adu za partnera.

Svakako, kao i celo tržište suočili smo se sa određenim ograničenjima koja smo uspeli da prevaziđemo zahvaljujući dobrim, a pre svega partnerskim i čvrstim odnosima sa našim dobavljačima.

Izuzetno smo ponosni na naše zaposlene koji igraju osnovnu ulogu u održavanju vitalnih lanaca snabdevanja i koji svojim radom podržavanju lokalnu ekonomiju.

AM: Kakav je vaš komentar na mere Vlade Srbije za pomoć privredi koja je, evidentno, uzdrmana pandemijom korona virusa? Koliko će vama kao kompaniji značiti i da li će uticati na vaše kupce, a samim tim i na vas?

Smatramo nezahvalnim bavljenje predikcijama u momentu kada sve najave koje dobijamo iz Evrope i Sveta su vrlo pesimistične kako u pogledu pada GDP, tako i u pogledu rasta nezaposlenosti.

Oporavak lokalne ekonomije svakako zavisi od nivoa poslovnih neuspeha koji će nas zadesiti i posledične nezaposlenosti koja bi sasvim sigurno mogla imati uticaj na rast privredne aktivnosti. Pored mera bezbednosti stanovništva svaka preduzeta mera kojom se izbegava ovaj kolateral je dobrodošla.

Danas, mi smo izuzetno ponosni na naše zaposlene koji igraju osnovnu ulogu u održavanju vitalnih lanaca snabdevanja i koji svojim radom podržavanju lokalnu ekonomiju.

Foto: Smurfit Kappa Avala Ada

Podeli na društvenim mrežama: