Nacionalna nagrada za društveno odgovorno poslovanje Đorđe Vajfert – prijave u toku

Novi rok za prijavu za „Nacionalnu nagradu za društveno odgovorno poslovanje Đorđe Vajfert“ je 25. decembar

Privredna komora Srbije organizuje Osmi konkurs „Nacionalne nagrade za društveno odgovorno poslovanje Đorđe Vajfert 2020“, koji a rok za prijavu produžen je do 25. decembra 2020. godine.

Sva privredna društva, bez obzira na veličinu i delatnost, koja su u svoje poslovanje ugradila principe društvene odgovornosti i koja vode brigu o zaposlenima i ljudskim pravima, zaštiti životne sredine, zajednici u kojoj posluju, tržištu i imovini, mogu da se prijave na konkurs.

Za učešće je potrebno da privredno društvo odabere konretan primer dobre prakse (projekat) realizovan u prethodne dve godine. Neophdno je i što detaljnije popuniti upitnik na linku. Kako bi odabrali pravi projekat za učešće na Konkursu može se koristiti dokument: „Smernice za pripremu dobrog DOP projekta“.

Putem linka https://pks.rs/strana/nacionalna-nagrada-za-dop dostupno je više informacija, i konkretnih primera iz prethodnog ciklusa.

 Popunjeni upitnik  sa prilozima je potrebno da dostaviti na el.adresu: csr@pks.rs do naznačenog roka. Telefoni za dodatne informacije su: 011 3300 939, 066 875 1166, 066 875 10 83.

Izvor: Privredna komora Srbije

Podeli na društvenim mrežama: