Edukacije

SEMINARI I EDUKACIJE

„Kako da znate da li je vaša ambalaža cirkularna?“

12. jun 2024.

Hotel In
Bulevar Arsenija Čarnojevića 56
11070 Beograd (Novi Beograd)

23.500 RSD/Rane prijave: 16.650 RSD
- do 24. maja

SEMINAR: 

„Kako da znate da li je vaša ambalaža cirkularna?“
Najnoviji paket ISO standarda serije 59000 za pomoć u implementaciji cirkularne ekonomije

Cilj seminara je da učesnicima omogući predstavljanje paketa najnovijih ISO standarda serije 59000
za pomoć u implementaciji cirkularne ekonomije, uključujući i primere primene i načine
usaglašavanja.

Seminar „Kako da znate da li je vaša ambalaža cirkularna? – Najnoviji paket ISO standarda serije
59000 za pomoć u implementaciji cirkularne ekonomije“ će kompanijama koje proizvode ambalažu za klijente čije je tržište van granica naše zemlje, pred koje će zahtevi o cirkularnosti biti prvo postavljeni, kao i onima koji su u lancu dobavljača domaćih kompanija koje zahtevaju poslovanje u skladu sa cirkularnom ekonomijom doneti dragocene i prve informacije o ISO standardizaciji za primenu cirkularne ekonomije

Zahtevi održivog razvoja postavljaju pred čovečanstvo velike izazove a jedan od njih je poslovanje po principima cirkularne ekonomije koja postaje način života čovečanstva i standard u poslovanju.

ISO Standardi serije 59000 koji se odnose upravo na cirkularnu ekonomiju, nakon opsežnog testiranja i analiza, ulaze u upotrebu. Krajem aprila 2024. doneta je odluka da se konačno objave i puste u primenu najnoviji ISO standardi za cirkularnu ekonomiju.

Kako bi postigle da njihovi proizvodi i celokupno poslovanje postane cirkularno, kompanije će biti u obavezi da prate i ispune tačno određene indikatore da bi se dokazala cirkularnost njihovih proizvoda, procesa i kompletnog poslovanja.

Pred nama je upravo seminar o najnovjim ISO standardima cirkularnosti koji će svetlo dana ugledati tokom maja, a već početkom juna, na našem seminaru biti predstavljeni zainteresovanim proizvođačima i korisnicima ambalaže.

Proizvođačima i korisnicima svih vrsta ambalaže.

Kompanijama koje su u procesu ili planiraju da svoje poslovanje usklađuju sa principima cirkularnosti i aktivno prate i primenjuju ISO standarde.

Kompanijama koje proizvode ambalažu za klijente čije je tržište van granica naše zemlje, kako i onima koji su u lancu dobavljača domaćih kompanija koje zahtevaju poslovanje u skladu sa cirkularnom ekonomijom. Sertifikacionim telima, laboratorijama za ambalažu, institucijama…

Vlasnicima i direktorima firmi – proizvođača i korisnika ambalaže, menadžerima održivosti, menadžerima i sektoru kontrole kvaliteta, sektoru za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, sektoru i specijalistima za pakovanja, menadžerima za javne i regulatorne poslove i svima koji u svojim organizacijama posvećeni održivosti i cirkularnoj ekonomiji.

OPŠIRNIJE O SEMINARU:

Tematske celine:

Predstavljanje novih ISO standarda za cirkularnu ekonomiju

Šta čeka proizvođače proizvoda vezano za cirkularnost proizvoda?

Primeri primene principa cirkularnosti globalnih proizvođača ambalaže

CENA KOTIZACIJE I OPŠTI USLOVI:

Kotizacija: 23.500 RSD

RANE PRIJAVE/do 24. maja – 16.650 RSD
PDV se ne obračunava shodno članu 33. stav 1. Zakona o PDV

Za dvoje i više polaznika iz jedne kompanije -10% popusta.
Za naše klijente i kompanije čiji su predstavnci bili na ranijim seminarima odobravamo dodatnih -7% popusta.

Za učesnike je obezbeđena kafa dobrodošlice i ručak.

Organizator: Ambipak magazin/NIA koncept doo Beograd

Opšti uslovi:  Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana, do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 50% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Ukoliko zbog nepredviđenih okolnosti dođe do odlaganja seminara, organizator će učesnicima predložiti novi termin. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti prosleđivani trećim licima.

 

PREDAVAČI:

Vladica-cudic

G-đa Vladica Čudić, dipl. inž. tehnologije, dr mašinskog inženjerstva

Dr Vladica Čudić je provela 12 godina u konstituisanju i razvoju prvog nadležnog organa za karakterizaciju i klasifikaciju otpada u Republici Srbiji, Laboratorija za karakterizaciju i klasifikaciju otpada
u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd.

Zaposlena je u kompaniji PWW doo gde radi poslednjih 11 godina na poslovima koordinacije projekata i aktivnosti u PWW društvima u Srbiji, pruža profesionalne usluge pri izradi i implementaciji regionalnih i drugih projekata upravljanja otpadom, uključujući alternativne izvore energije i sirovine, pruža stručne usluge u oblasti praćenja procesa i praćenja parametara životne sredine u organizacionim jedinicama, priprema i izrađuje dokumentaciju neophodnu za ishodovanje dozvola nadležnih organa, a koje se odnose na upravljanje otpadom i integrisane dozvole, kao i vodne i druge dozvole. Vrši koordinaciju timova za uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 u PWW Srbija. Kao samostalni konsultant pruža stručne usluge u projektima iz oblasti zaštite životne sredine, kao i aktivnostima na usklađivanju postojećeg srpskog zakonodavstva koje se odnosi na zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom sa zakonodavstvom Evropske Unije. Recezent je brojnih naučnih radova. Član je Komisija za standarde i srodne dokumente Instituta za standardizaciju Srbije: cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom KS Z183 od 2003. i KS A268 u oblasti održivosti i društvene odgovornosti, od 2019. Imenovani je ekspert Instituta za standardizaciju Srbije za učešće u radu ISO TC 323 – Cirkularna ekonomija, od 2019. za razvoj metoda za merenje cirkularnosti, uključujući i uticaj cirkularnih rešenja na održivost. Predstavnica je Srbije i Istočne Evrope u savetodavnoj grupi Tehničkog Komiteta – CAG za ISO TC 323 – Cirkularna ekonomija. Ona je član grupe za revizije strateškog poslovnog plana za ISO TC 323 kao predstavnik Evrope. Više od dvadeset godina iskustva u zaštiti životne sredine dalo joj je sveukupno znanje o održivom razvoju i životnoj sredini, poslovanju sa otpadom, tehničkom znanju o održivom protoku materijala kroz lance vrednosti i kako sistem cirkularne ekonomije treba da doprinese održivom razvoju.
Mirjana-Dj

Gđa Mirjana Mirković Đordjević, dipl. ing. tehnologije

Rukovodilac Odeljenja za hemijske tehnologije, poljoprivredu, šumarstvo,
bezbednost, životnu sredinu i opšte standarde Instituta za standardizaciju Republike Srbije i sekretar jKomisije za cirkularnu ekonomiju i upravljanje otpadom.

Mirjana je predstavnica Instituta u međunarodnim (ISO) i evropskim (CEN) komitetima i i aktivna učesnica na brojnim događajima, seminarima, radionicama i obukama koje organizuju međunarodne organizacije. Mirjana je prošla obuke na sledećim organizacijama: Institute for standardization, Danish Technological Institute Institute for standardization, S-Soft, Training accredited by EBRD Institute for standardization, EC/DG for environmental protection, Brussel, Belgium Oblasti ekspertize: izrada standarda, upravljanje otpadom, cirkularna ekonomija (ISO/TC 323), menadžment kvalitetom (ISO/TC 176), menažment inovacijama (ISO/TC 279, osenjivanje usaglašenosti ( ISO/CASCO), menadžment rizicima i druge…

Alijansa za cirkularna pakovanja:

Miroslav Micković
Generalni direktor APLA doo

Jelena Petljanski Kiš
Menadžerka za održivost i javne poslove za Centralnu, Istočnu Evropu i Tursku Ball Packaging Beograd

Golub Marković
Direktor za reciklažu za region Balkana, Smurfit Kappa Beograd 

Aleksandar Petrović
Pomoćnik generalnog direktora SFS Paraćin

Partner seminara:

Lokacija:

Napomena: Slanjem prijave saglasni ste da Organizator može koristiti kontakt informacije za slanje obaveštenja i ostalih informacija o seminaru i sa portala Ambipak magazin. Takođe, prijavom  prihvatate opšte uslove navedene iznad a Organizator će vam dostaviti profakturu/fakturu prema naružbi i Opštim uslovima. 

Za sve dodatne informacije možete nam pisati na:  info@ambalazaipakovanje.com

Cirkularna ambalaža