Laboratorija za ambalažu i pakovanje

Bulevar Cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija

O kompaniji

Laboratorija za ambalažu i pakovanje – Tehnološki fakultet Novi Sad

Iz potrebe za unapređenjem proizvodnje i primene ambalažnih materijala i ambalaže, davne 1971. godine osnovana je Laboratorija za ambalažu i pakovanje u Novom Sadu.

Danas, Laboratorija posluje u sastavu:
doc. dr Senka Popović Rukovodilac Laboratorije,
dr Nevena Hromiš Rukovodilac kvaliteta,
dr Danijela Šuput i Jovana Ugraković, master inženjer, koordinatori poslova;
Marko Majić,tehnički saradnik.

Od 1996. godine, Laboratorija redovno prolazi provere i reakreditacije, a trenutno je akreditovana po sistemu SRPS ISO/IEC 17025:2017, od strane ATS-a, o čemu svedoči aktuelni Sertifikat o akreditaciji, akreditacioni broj 01-067 od 14.03.2021. godine.

Podeli na društvenim mrežama:
Opis delatnosti

Kao prva i jedina na Balkanu, Laboratorija za ambalažu i pakovanje ima dugogodišnju uspešnu saradnju sa industrijom kroz transfer znanja i ispitivanje različitih ambalažnih materijala i ambalaže.

Laboratorija sarađuje sa proizvođačima ambalažnih materijala i ambalaže, kao i njihovim korisnicima – industrija, inspekcije, naučne i državne institucije. Takođe obavlja i provere karakteristika ambalažnih materijala i ambalaže za potrebe nagradnih ocenjivanja.

Laboratorija organizuje obuke kadra iz industrije, kao i seminare o ambalažnim materijalima, ambalaži i pakovanju. Pruža tehničku, stručnu pomoć i inženjering industriji ambalažnih materijala i ambalaže i njihovim korisnicima. Brojni naučni radovi saopšteni na domaćim i inostranim savetovanjima, kongresima i objavljeni u monogarfijama i časopisima, ukazuju na renome osoblja koji rade na specifičnim poslovima razvoja, karakterizacije i primene različitih ambalažnih materijala i ambalaže.

Oblasti poslovanja

OBIM ISPITIVANJA

Laboratorija obavlja vizuelna, senzorska, dimenziona, fizička, hemijska, mehanička i strukturna ispitivanja ambalažnih materijala i ambalaže od metala, stakla, papira/kartona, plastike, višeslojnih i kombinovanih materijala, kao i ispitivanja zdravstvene ispravnosti ambalažnih materijala i ambalaže. Na bazi obavljenih ispitivanja, znanja i iskustva rešavaju se problemi u vezi proizvodnje ili primene ambalaže, daju se sugestije i mišljenja u vezi poboljšanja kvaliteta.

Od 2014. godine, Laboratorija je upisana u Registar imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (I 028, 119-01-00070 / 1 / 2012-02 ), za analizu biorazgradivosti (www.tehnis.privreda.gov.rs).
Obim akreditacije LABORATORIJE je dostupan na sajtu www.ats.rs

Kontakt podaci
Telefon: +381 21 48 53 703
Email: ambipak@uns.ac.rs
Osoba za kontakt
  • Doc. dr Senka Popović Rukovodilac Laboratorije madjarev@uns.ac.rs
Galerija
Kontaktirajte kompaniju