Reciklirana plastika u ambalaži za kozmetiku i deterdžente kao alat cirkularne ekonomije – objavljen CosPaTox Vodič

Reciklirana plastika adekvatnog kvaliteta i čistoće preduslov je za upotrebu u „food“ i „sensitive contact“ ambalaži. Konzorcijum CosPaTox objavio je dobrovoljne industrijske smernice i prateći naučni dokument za procenu bezbednosti reciklirane plastike u materijalima za pakovanje kozmetike

Plastika je izuzetan materijal za proizvodnju ambalaže za razne proizvode. Od sredine prošlog veka, kada je počela masovna proizvodnja nekoliko  najzastupljenijih vrsta plastike, iz fosilnih izvora, kao što su: PE, PP, PS, PET, PVC, PS, njena proizvodnja i upotreba doživljava eksponencijalni rast. Procenjuje se da je proizvodnja plastike premašila količinu 400 miliona tona godišnje. Rešavanje problema nagomilavanja plastike na različite načine je postao imperativni golbalni cilj. Iz tog razloga održiva ambalaža je postala cilj proizvođača svih proizvoda koji pakuju svoje proizvode u plastičnu ambalažu, kao i proizvođača ambalaže od plastike.

Jedno od rešenja je implementiranje cirkularne ekonomije u proizvodnim procesima. Ovaj pristup će biti od najveće važnosti u budućnosti i zbog toga su u toku mnoge aktivnosti EU Komisije i državama članicama EU usmerene na zatvaranju ciklusa plastičnog otpada nakon potrošnje.

Takođe, sve izvesniji su zahtevi da će svaka ambalaža uskoro morati da sadrži određen procenat recikliranog materijala na osnovu predviđenih regulativa i EU (regulativa o ambalaži ambalažnom otpadu – Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)). Posebno će se ovakvi zahtevi odnositi na plastičnu ambalažu s obzirom na to da su različite vrste plastike ujedno i najzastupljeniji materijali za izradu ambalaže.

Reciklirana plastika
Bezbednost ambalaže od plastike i reciklirane plastike

Najveća prepreka za primenu ovih zahteva je trenutno nedovoljno raspoloživa količina reciklirane plastike adekvatnog kvaliteta i čistoće za predviđenu namenu. Kako plastika i drugi materijali za izradu ambalaže nisu potuno inertni, postoji mogućnost migracije određenih supstanci u upakovani sadržaj. Upotrebom recikliranih materijala, rizik po bezbednost se povećava.

Međutim nije isti toksikološki rizik upotrebe takve ambalaže za sve vrste proizvoda. Postoji posebna kategorija ambalaže koja ima „sensitive contact“ sa upakovanim sadržajem (regulativa o ambalaži ambalažnom otpadu: draft of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)).

Najstroži zahtevi za sigurnost da iz ambalaže neće migrirati supstance koje mogu uticati na zdravlje ljudi moraju biti za:

  • ambalažu za hranu za životinje (vrsta životinja od kojih se dobijaju proizvodi koji se koriste za proizvodnju hrane za ljudsku upotrebu),
  • ambalažu za hranu,
  • ambalaža za farmaceutske i medicinske proizvode,
  • ambalažu za kozmetičke proizvode i sl.

Bezbednost ambalaže od plastike i reciklirane plastike je potpuno regulisana propisima u EU za ambalažu za hranu, samim tim i za ambalažu za hranu za životinje a posredno i za ambalažu za kozmetičke proizvode i farmaceutske i medicinske proizvode. Ovi zahtevi su regulisani u EU Rezolucijom Resolution CM/Res(2020)9 on the safety and quality of materials and articles for contact with food, kao Uredbom (EZ) br. 1935/2004 o materijalima i predmetima koji dolaze u kontakt sa hranom, Regulativom EU br. 10/2011 za materijale i predmete od plastike namenjene za kontakt sa hranom i Uredbom  (EU) br. 2022/1616 o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 282/2008.

Evropska agencija za bezbednost hrane EFSA odobrava procese recikliranja za koje se dokaže i mogu se smatrati sigurnim za upotrebu u proizvodnji ambalaže koja se koristi za hranu i piće. Trenutno se reciklirani polietilenterftalat (PET) dobijen odobrenim postupkom recikliranja, smatra dovoljno kvalitetnim i bezbednim za korišćenje za ambalažu za hranu.

Međutim od druge vrste plastike, a najčešće su to polietilen visoke gustine (PEHD), polietilen niske gustine (PELD) i polipropilen (PP), proizvodi se plastična ambalaža za kozmetičke proizvode i tečna sredstva za održavanje higijene u domaćinstvima (na pr. tečni detergenti za veš, sudove, podove, omekšivači za veš i sl.). Tako se može očekivati da se ovakva ambalaža proizvodi od iste vrste plastike ali od reciklirane ili sa udelom reciklata  (rPEHD, rPELD i rPP).

Međutim, iako nije dostupno odobrenje za reciklirani plastični materijal  (rPEHD, rPELD i rPP) za kontakt sa hranom,  nametntnula se potreba da se namenski izvrši bezbednosna procena ovih, vrlo zastupljenih vrsta plastike, kako bi se koristili za ambalažu za kozmetičke proizvode ili deterdžente.

Iako je primena ovog vodiča na dobrovoljnoj osnovi, on ne oslobađa nijednog korisnika od sopstvene odgovornosti da obezbedi usklađenost sa važećim zakonima i propisima.

Vodič za procenu bezbednosti plastičnih reciklata

Nemački CosPaTox konzorcijum je u aprilu 2024. godine objavio Vodič kao standardizovane, dobrovoljne smernice za procenu bezbednosti za upotrebu plastičnih reciklata nakon upotrebe (PCR/Post Consumer Recyclate) u kozmetičkim proizvodima i ambalaži deterdženata, uzimajući u obzir sve zahteve za ambalažu i toksikološku procenu uticaja na zdravlje korisnika. Vodič je rezultat višegodišnjeg rada eminentnih stručnjaka iz oblasti bezbednosti ambalaže, kozmetičkih proizvoda, toksikologije, recikliranja i drugih relevantnih oblasti. Tim stručnjaka i institucija koji su učestvovale u izradi ovog vodiča su u potpunosti navedeni.

U ovom Vodiču su date jasne preporuke za bezbednu upotrebu recikliranih plastičnih materijala, čak i u odsustvu odobrenja za kontakt sa hranom i  rad CosPaTox konzorcijuma ima za cilj da se poveća upotreba recikliranih materijala u ambalaži kozmetičkih proizvoda i deterdženata i na taj način doprinese cirkularnoj ekonomiji.

U Vodiču je opisan pristup koji omogućava širu upotrebu reciklirane plastike, formiranjem tri nivoa kvaliteta za recikliranu plastiku od kojih je svaki dovoljan da omogući bezbednu upotrebu u pakovanju za:

1. kozmetičke proizvode koji ostaju na koži

2. kozmetičke proizvode koji se ispiraju i deterdžente za ručno pranje

3. proizvode za održavanje higijene u kući.

Navdene su jasne smernice koje omogućavaju strategiju testiranja, kao i pristup proceni bezbednosti za recikliranu plastiku na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja, za sva tri različita nivoa kvaliteta za plastične reciklate.

Fokus je isključivo stavljen na procenu kvaliteta recikliranih materijala, bez obzira na način sakupljanja i prerade plastičnog otpada. Predstavljeni pristup proceni bezbednosti se zbog toga može primeniti na bilo koji poliolefinski reciklat, bilo da se radi o mehaničkom recikliranju, fizičkom recikliranju ili hemijskom reciklatu. Predloženi način procene bezbednosti  zasniva se na poznavanju hemijskih supstanci prisutnih u plastičnim materijalima, rezultatima ispitivanja i potencijalnoj izloženosti potrošača ovim supstancama kada se koriste kao materijal za pakovanje.

Ovaj inovativni Vodič, sa svim pratećim dokumentima ima za cilj da celokupnoj industriji kozmetičkih proizvoda, deterdženata i proizvoda za održavanje higijene u kući, kao i dobavljačima reciklirane plastike omogući lakše postizanje ciljeva cirkularne ekonomije, poveća stopu reciklaže i udeo recikliranih materijala u ambalaži a da ona bude istovremeno bezbedna za korisnike. CosPaTox konzorcijum smatra da cela industrija može imati koristi od njihovog rada, uključujući kompanije koje su se do sada uzdržavale od razmatranja neprehrambenog PCR-a kao materijala zbog nedostatka toksikološke procene i standardizacije.

Iako je primena ovog Vodiča na dobrovoljnoj osnovi, naglašeno je u istom da on ne oslobađa nijednog korisnika od sopstvene odgovornosti da obezbedi usklađenost sa važećim zakonima i propisima.


Izvor: CosPatox
Foto: Pexels-shvetsa-5217889

Podeli na društvenim mrežama: