ICM ELECTRONICS: Inteligentna robotska rešenja za pakovanje

Cilj kompanije ICM Electronics je da u oblasti primene robota za pakovanje pruži klijentima najsavremenija svetska dostignuća i omogući im što brži povrat investicije i konkurentnost na tržištu.

U nastavku prenosimo studiju slučaja, primer saradnje sa jednom fabrikom za preradu i pakovanje kafe.

Od ICM Electronics traženo je sledeće:

– automatizovano pakovanje 90 kesica u minuti 200g pakovanja kafe u transportne kutije, cime bi se smanjio broj zaposlenih na radnom mestu pakovanja na kojem je fabrika morala da angažuje 6 radnika po smeni;

-liniju za pakovanje prilagoditi vec postojećem transportnom putu od pakerica do odvojene prostorije za pakovanje u transportne kutije;

-da se u transportnu kutiju  smešta 30 kesica (10 redova po 3 kesice), pri čemu je svaki drugi red zaokrenut za 180°

Rešenje

U cilju rešavanja problema brzine pakovanja kesica u transportne kutije (90 kesica/min), odabran je robot za manipulaciju, dohvata 704 mm i nosivosti 5kg. Kesice se razdvajaju 3 po 3 na dodatnom transporteru i pneumatskom linearnom jedinicom preusmeravaju ka robotu kako bi se smanjila putanja robota. Da bi se rešio problem potpunog automatskog kontinualnog rada, odabrana je mašina za automatsko formiranje kutija I mašina za automatsko zatvaranje kutija. U cilju rešavanja problema slaganja kesica u transportnu kutiju (10 redova po 3 kesice, pri cemu je svaki drugi red zarotiran za 180°), ICM je isprojektovao i napravio vakuumski griper kojim se hvataju po 3 kesice. Problem zarotiranosti svakog drugog reda za 180° je rešen rotacijom 6. ose robota za 180°. Ovim konceptom je ostvaren postavljeni cilj pakovanja 90 kesica/min u transportne kutije, cime je pored prestanka potrebe angazovanja dodatne radne snage u zamornom I jednolicnom poslu pakovanja, ostvarena i puno veca pouzdanost citavog sistema pakovanja.

Upotrebljeni proizvodi:

Robot za manipulaciju
Pneumatska linearna jedinica
Automatska mašina za formiranje kutija
Automatska mašina za zatvaranje kutija Vakuum griper

Preuzeto sa sajta www.icm.rs

Podeli na društvenim mrežama: