Ekološke boje za ambalažu – još jedna kockica u mozaiku održive ambalaže

Prelaz na ekološke štamparske boje za ambalažu predstavlja još jedan korak prema opštem održivom pristupu poslovanja, čime se štiti okolina i zdravlje ljudi

Ekološke boje za ambalažu formulisane  su tako da budu bez  štetnih supstanci, čime se smanjuje potencijalna opasnost po životnu sredinu i ljude. Međutim, one su skuplje od konvencionalnih, zahtevaju i izmenu samih procesa proizvodnje što znači i povećanje troškova proizvođača, te tamo gde ne postoji zakonska obaveza, kao što je i kod nas, nisu u velikoj upotrebi.

Korišćenje ekoloških boja u proizvodnji kartonske ambalaže i etiketa ima niz pozitivnih efekata na okolinu i društvo. Evo nekoliko razloga zašto je to važno:

1. Smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu

Konvencionalne boje za ambalažu često sadrže štetne hemikalije, poput teških metala i organskih jedinjenja, koje mogu zagađivati vodu i zemljište kada se ambalaža odbaci. Ekološke boje su formulisane sa manje ili bez ovih opasnih sastojaka, što smanjuje njihov negativan uticaj na ekosistem.

2. Smanjenje emisije isparljivih organskih spojeva (VOC)

Konvencionalne boje mogu sadržavati visoke koncentracije VOC-ova koji se ispuštaju u atmosferu tokom sušenja i lepljenja. Ova isparenja doprinose zagađenju vazduha, stvarajući štetne tvari kao što su ozon i smog. Ekološke boje sadrže manje ili nimalo VOC-a, smanjujući emisije i poboljšavajući kvalitet vazduha.

3. Bolje zaposlenih i potrošača

Kada se koriste konvencionalne boje koje sadrže toksične supstance, zaposleni u proizvodnji i potrošači mogu biti izloženi štetnim isparenjima i kontaminaciji hrane ili pića koje dolaze u kontakt sa ambalažom. Upotreba ekoloških boja smanjuje rizik od ovih zdravstvenih problema.

3. Biorazgradivost i reciklabilnost

 Ekološke boje su često formulisane da budu biorazgradive ili reciklabilne. Kada se koriste na ambalaži, olakšavaju proces recikliranja ili razgradnje materijala nakon upotrebe. To je važno jer ambalaža često završava na odlagalištima otpada ili u prirodi. Korišćenje ekoloških boja pomaže u smanjenju ukupnog uticaja ambalaže na životnu sredinu.

Postoje boje za štampu ambalaže koje se mogu lako ukloniti ili olakšati proces reciklaže. Ove boje se nazivaju „skidajuće boje“. One imaju karakteristike koje omogućavaju da se lako odvoje od ambalaže tokom procesa reciklaže, čime se olakšava reciklaža i dobija kvalitetniji reciklirani materijal.

Evo nekoliko vrsta skidajućih boja koje se koriste u ambalažnoj industriji:

1. Vodotopive boje za ambalažu: Ove boje se rastvaraju u vodi i lako se ispiraju tokom procesa reciklaže. One mogu biti efikasne za ambalažu koja će biti podvrgnuta reciklaži vodom.

2. Termoskidajuće boje za ambalažu: Ove boje su formulirase tako da se pod uticajem toplote mogu lako odvojiti od ambalaže. Na primer, tokom procesa reciklaže, ambalaža se zagreva, a boja se odvaja od površine ambalaže, olakšavajući proces reciklaže.

3. Laserski skidajuće boje za ambalažu: Ove boje sadrže specijalne pigmente koji reaguju na lasersko zračenje. Tokom procesa reciklaže ambalaže, laser se koristi za aktiviranje pigmenata, što dovodi do odvajanja boje od ambalaže.

Važno je napomenuti da implementacija ovih boja može zavisiti od specifičnih zahteva ambalaže, industrijskih standarda i dostupnosti odgovarajućih tehnologija u proizvodnim procesima.

Foto: Ilustracija/DALL.E
4. Održiva proizvodnja

 Kada se koriste ekološke boje za štampu, proizvođači ambalaže promovišu održivu proizvodnju. Održivost uključuje smanjenje sirovine, energije i vode te smanjenje generisanog otpada. Ekološke boje mogu biti deo ovog napora za smanjenje negativnog uticaja proizvodnje ambalaže na životnu sredinu. Korišćenje ekoloških boja u proizvodnji ambalaže podstiče održive prakse u industriji i povećava svest potrošača o značaju ekološki odgovornih proizvoda.

PROČITAJTE JOŠ: Koliko su bezbedne štamparske boje i UV inicijatori na ambalaži za hranu?

5. Potrošači preferiraju ekološki prihvatljive proizvode

 Svesnost o zaštiti okoline sve je veća među potrošačima, a mnogi od njih preferiraju održive i ekološki prihvatljive proizvode. Korišćenje ekoloških boja na ambalaži može privući takve potrošače i poboljšati percepciju brenda.

6. Unapređenje imidža brenda

Kompanije koje koriste ekološke boje u proizvodnji ambalaže mogu poboljšati svoj imidž i privući ekološki osvešćene potrošače koji preferiraju proizvode koji su manje štetni po okolinu.

Upotreba ekoloških boja u proizvodnji ambalaže doprinosi očuvanju životne sredine, unapređuje zdravlje ljudi i podstiče održivost. To je korak ka stvaranju održivijeg i ekološki odgovornijeg društva.


Naslovna fotografija: Ilustracija/DALL.E

Podeli na društvenim mrežama: