PAPIR PRINT: Zadržali smo isti nivo ili čak povećali prizvodnju ambalaže za vreme korone

S obzirom na povećanu potražnju za prehrambenim proizvodima u vreme vanrednog stanja,  u kompaniji Papir Print iz Gornjeg Milanovca kažu da su u nekim segmentima  povećali proizvodnju fleksibilne ambalaže u odnosu na period pre korone

Epidemija korona virusa i uvođenje vanrednog stanja u Republici Srbiji za posledicu ima i prilagođavanje novonastaloj situaciji svake kompanije pojedinačno kao i preduzimanje adekvatnih mera zaštite kako zaposlenih tako i od zadržavanja korona virusa na proizvodima. S obzirom na specifičnost situacije u kojoj je došlo do povećanja potražnje za prehrambenim proizvodima u vreme vanrednog stanja,  proverili smo kod proizvođača fleksibilne ambalaže,  kompanije Papir Print iz Gornjeg Milanovca,  kako se to odrazilo na nivo njihove proizvodnje i samu organizaciju rada i tom prilikom dobili odgovore od Slobodana Gligorijevića, predstavnika rukovodstva za kvalitet.

Koliko trenutna situacija i vanredno stanje u Republici Srbiji utiče na poslovanje vaše kompanije?

Kao i na druge poslovne subjekte u našoj zemlji, i na kompaniju Papir Print ovo vanredno stanje utiče tako da smo morali da se organizujemo da iznađemo najbolja moguća rešenja za poslovanje u ovako posebnim okolnostima. Na početku uvođenja vanrednog stanja morali smo se tako organizovati da se zadrži odgovarajući optimalan nivo proizvodnje uz obezbeđenje svih higijenskih  i bezbednosnih mera. Izvestan broj zaposlenih koji su prepoznati kao rizične grupa, kako zbog starosti ili zbog opterećenja hroničnim bolestima, upućen je na rad od kuće kako bi se na najbolji način zaštitili. Stupili smo u bliži kontakt kako sa dobavljačima, tako i sa kupcima, kako bismo razmotrili obostrane potrebe i zahteve i na blagovremeni način obezbedili kako nabavku sirovina, tako i i ispunjenje zahteva kupaca po pitanju isporuka.

Naviknuti već na razna vanredna stanja koja smo u našoj zemlji prolazili, i pored uveravanja od strane državnih organa da nestašica hrane neće biti, naši sugrađani su ipak krenuli u povećanu kupovinu osnovnih namirnica. Pitali smo gospodina Gligorijevića da li je u Papir Printu došlo do povećanja obima proizvodnje i evo njegovog odgovora:

„Fleksibilna ambalaža koju proizvodimo, oko 90% se izrađuje za prehrambene proizvođače. S tim u vezi naša firma Papir Print se nalazi u primarnom lancu proizvodnje hrane čije je snabdevanje tržišta u ovom vremenu jedan od prioriteta. Zbog svega gore navedenog ali i zbog otežanog i usporenog  protoka robe kroz uvoz, naša proizvodnja je zadržala istu dinamiku  kao i pre uvođenja vanrednog stanja, a u pojedinim segmentima se može reći i da smo povećali obim proizvodnje. Jedini aspekt u kome se stagnira jeste razvoj novih proizvoda sa kojima će se nastaviti kada prilike za to budu dozvolile i kada se normalizuje ustaljeni način rada koji je bio pre uvođenja vanrednog stanja. Svi naši kupci imaju puno razumevanja i cilj je trenutno da se isporučuje postojeća roba, bez naglaska na novim izmenama i novinama koje nas čekaju kada se situacija smiri.“

Više informacija o korona virusu, statusu pandemije i merama zaštite i reakcije u slučaju zaraze, potražite na zvaničnom sajtu www.covid19.rs

Kada se radi o nabavci repromaterijala za proizvodnju ambalaže u uslovima otežanog transporta, Slobodan kaže da su najveći deo za ovaj kvartal već obezbedili i da “dobavljači koji su mahom inostrani normalno proizvode i isporučuju robu“.
Dodaje i „da je „Papir Print još na početku eskalacije širenja korona virusa stupio u kontakt sa svim svojim dobavljačima u cilju definisanja plana saradnje u vanrednim okolnostima. Isporuka kod nekih sirovina je u pojednim slučajevima usporena, ali svi u lancu snabdevanja imaju razumevanju ukoliko dolazi do bilo kakvih kašnjenja i eventualnih pomeranja rokova isporuke.  Za izvesne sirovine moramo da pronalazimo bezbedne i adekvatne alternative, ali srećom broj tih sirovina je veoma mali. Naravno, naša baza znanja i iskustva je velika, tako da smo u mogućnosti da koristimo i sirovine koje smo blagovremeno ranije testirali a sada su nam zbog navedene situacije dostupne.
U stalnom smo kontaktu sa našim kupcima kako bismo ih blagovremeno obavestili o eventualnim izmenama po pitanju rokova isporuke.”, zaključuje Slobodan Gligorijević.

Da li  preduzimate posebne mere opreza, u smislu dezinfekcije, organizacije rada zaposlenih?

S obzirom da Papir Print poseduje implementirane sisteme kvaliteta ISO 9001 I ISO 2000  i do sada se dosta vodilo računa o bezbednosti samog proizvoda, odn.  fleksibilne ambalaže, koja  je većinski namenjena za prehrambene, farmaceutske i kozmetičke proizvođače. Osim postojećih procedura, nakon eskalacije širenja korona virusa i proglašenja vanrednog stanja, u Papir Printu su pojačane bezbednosne mere i to kroz sledeće:

-obavezna upotreba maski za lice,

-merenje temperature  lica prilikom poseta sa strane,

-pojačana dezinfekcija adekvatnim dezinficijensima kako zaposlenih tako i radnih površina, upotrebom postojećih dezinfekcionih sredstava I 70% alkohola,

-smanjen broj ljudi na mestima koja to dozvoljavaju kako bi se kontakt smanjio na najmanju moguću meru,

-sprovedene izmenjene procedure za isporuku i preuzimanje robe,

-ograničenje kretanja radnika kroz službe,

-raspodeljeni zaposleni iz istog sektora na rad u različitim vremenskim periodima,

-obavešteni svi zaposleni o merama ponašanja u kompaniji radi zaštite zdravlja zaposlenih I obezbeđenja poslovanja.

-organizovan rad od kuće (gde je primenljivo)

S obzirom na različite informacije o zadržavanju korona viriusa na ambalaži koje možemo čuti sa raznih strana, kakav je stav Papir Printa o tome koliko je ambalaža potencijalni izvor zaraze korona virusom ?

Papir Print kao odgovorna kompanija svoje proizvode ispituje i proverava prema važećem domaćem zakonodavstvu, a koje između ostalog obuhvata i ispitivanje mikrobiloške ispravnosti fleksibilne ambalaže. Kroz analize koje radimo u periodu od minimum 10 prethodnih godina nismo imali nijedan slučaj mikrobiološkog kontaminiranja naših proizvoda, proveravano kako od strane akreditovanih laboratorija, tako i našim internim metodama.

Što se tiče zadržavanja korona virusa na fleksibilnoj ambalaži sve nove informacije koje se mogu pronaći na internetu su deo saznanja koja se dobijaju iz ovog opita u kome se trenutno nalazimo, a to je borba protiv širenja korona virusa. Naša saznanja su po ovom pitanju ograničena i smatramo da bi bilo kakva naša ocena po ovom pitanju bila neozbiljna i ne bi bilo primereno izdavati neprecizne informacije koje bi mogle pogrešno da utiči na javnost.

U proizvodnji fleksibilne ambalaže kompozitnog sastava koju mi proizvodimo a koja je većim delom izrađena od plastičnih materijala, svi naši dobavljači a samim tim i mi se držimo preporuka nemačkog Saveznog zavoda za procenu rizika (BfR) i Robert Koh instituta koji je u tesnoj Saradnji sa svetskom zdravstvenom organizacijom (WHO).

Smatramo da bi trebalo pratiti preporuke stručnjaka (virusologa, epidemiologa, itd.) kao i pridržavati se svih predloženih mera po pitanju izbegavanja kontakata, kao i adekvatne dezinfekcije gde je to primenljivo.

„Zajedno možemo smanjiti rizik ako se pridržavamo preporučenih mera“, zaključio je Slobodan pozvavši nas sve na solidarnost u pridržavanju mera zaštite od korona virusa.

Foto: Papir Print doo/arhiva

Podeli na društvenim mrežama: