MOJA KRAVICA u ambalaži biljnog porekla – DA ŠTITI PROIZVOD I OKRUŽENJE

Moja Kravica je prvi domaći brend mleka u Tetra Pak ambalaži koja ima 86% biljnog porekla

Važnost odabira ambalaže

Prehrambena industrija ima važan zadatak da odabere odgovarajući materijal za ambalažu svojih proizvoda. Ambalaža štiti hranu od oštećenja i čuva njene inicijalne nutrijente, kao i ukus.

Prilikom odabira ambalaže uzimaju se u obzir različiti faktori kao što su jačina i čvrstina materijala, dobra zaštitna svojstva od proboja kiseonika i toplote. 

Papirna i kartonska ambalaža već duži niz godina prepoznata je kao optimalna, ne samo sa stanovišta očuvanja kvaliteta hrane, već i zaštite životne sredine.  

Zahvaljujući svojim svojstvima, paprina ambalaža se koristi već dugi niz godina za pakovanje mleka i mlečnih proizvoda. Na našim prostorima Tetra Pak ambalaža kolokvijalno se koristi gotovo sinonimno sa papirnom, reciklažnom ambalažom.

Tetra Pak je vodeći proizvođač aseptične ambalaže za mleko i sokove u Srbiji, a u njihovoj ambalaži se pakuje i naše omiljeno Moja Kravica dugotrajno mleko

Reciklaža, šta to zapravo znači?

Slojevi Tetra Pak ambalaže su reciklabilni. Nakon ispravnog odlaganja Tetra Pak ambalaža se u sortirnim stanicama odvaja od ostalih vrsta ambalaže i šalje u pogone za reciklažu. Tamo se obavlja proces pulpiranja, tokom kog se drvna vlakna odvajaju od preostalog spoja polimera i aluminijuma. Iz drvnih vlakana dobijaju se proizvodi kao što su jezgra kartona, papirne kese, maramice, itd. Preostali spoj polimera i aluminijuma se koristi u građevinskoj i industriji nameštaja, za dobijanje krovnih panela, cementa, izolacionih materijala ili plastičnih predmeta kao što su kante, dozeri za sapun, itd.

MOJA KRAVICA JE PRVI DOMAĆI BREND MLEKA U TETRA PAK AMBALAŽI KOJA IMA 86% BILJNOG POREKLA

Kada je reč o 86% biljnog porekla ambalaže, to se odnosi na učešće kartona i plastike na biljnoj bazi u odnosu na celo pakovanje. Plastika na biljnoj bazi koristi se za izradu spoljnih slojeva pakovanja i nekih delova zatvarača.

Građani mogu pomoći procesu reciklaže pre svega kroz ispravno odlaganje otpada. Brojne lokalne zajednice u Srbiji omogućavaju svojim građanima ispravno odlaganje Tetra Pak ambalaže – primera radi, tu su lokalni kontejneri u koje se odlaže kartonska i papirna ambalaža (boje kontejnera razlikuju se od opštine do opštine) ili eko-kese, u koje građani beogradskih opština mogu pored plastike odložiti i upotrebljenu Tetra Pak ambalažu. Takođe, tu je i nedavno pokrenut projekat „Reciklažom do vožnje“ u Kragujevcu, u okviru kog građani mogu odložiti upotrebljenu Tetra Pak ambalažu zajedno sa drugim tipovima ambalaže u reciklomate raspoređene širom grada.


Izvor: Imlek

Podeli na društvenim mrežama: