INTERVJU, Saša Vukić, Huber Group: Faktor koji doprinosi uspehu je hrabrost da krenemo novim putevima

Kao jedan od važnijih dobavljača štamparskih boja, lakova i pomoćnih materijala za štampu, Huber Group je svojim proizvodima prisutna već 25 godina u Srbiji a sarađuju sa kompletnom grafičkom industrijom i pokrivaju skoro sve tehnike štampe – od komercijalne ofsetne štampe, štampe dnevnih novina i magazina, papirne i kartonske amblaže, svih vrsta etiketa,  štampe fleksibilne prehrambene ambalaže i materijala za pakovanje, sve do štampe novčanica i sigurnosnih papira.

Početak septembra, i aktivan povratak u redovne poslovne tokove nakon letnjih, za većinu nas,  dugo čekanih odmora, obeležavamo širokim intervjuom za Ambipak magazin koji smo vodili sa Sašom Vukićem, direktorom kompanije Huber Group za Srbiju.

Huber Group je velika, globalna kompanija, koliko dugo posluje u Srbiji i sa kojim branšama sarađujete?

Daleke 1765. godine,  u okolini Minhena je, registracijom prvog patenta za proizvoodnju pigmenta i dobijanje dozvole za prodaju u Nemačkoj i inostranstvu,postavljen temelj današnje kompanije hubergroup. Kasnije se dosta toga menjalo kroz generacije u okviru porodične kompanije, a naročito tokom 1990-ih i 2000-ih godina kada kompanija putem novih lokacija u Evropi, Južnoj Americi i Aziji prerasta u globalnog igrača na međunardonom tržištu štamparskih boja. Kada danas govorimo o kompaniji hubergroup, moramo spomenuti period duži od 255 godina postojanja i konstantnih inovacija u branši. Kada govorimo o tržistu Srbije, hubergrupa je svojim proizvodima prisutna već 25 godina, kroz različitu organizaciju i oblike poslovanja putem predstavnika i dilera, a od 2009. godine preko svoje pridružene kompanije hubergroup Srbija sa sedištem u Beogradu. Kao jedan od važnijih dobavljača štamparskih boja, lakova i pomoćnih materijala za štampu  sarađujemo sa kompletnom grafičkom industrijom i pokrivamo skoro sve tehnike štampe – od komercijalne ofsetne štampe, štampe dnevnih novina i magazina, papirne i kartonske amblaže, svih vrsta etiketa,  štampe fleksibilne prehrambene ambalaže i materijala za pakovanje, sve do štampe novčanica i sigurnosnih papira. Sarađujemo sa vodećim štamparijama u svim oblastima i trudimo se da putem isporuke  visokokvalitetnih proizvoda, servisom i tehničkom podrškom svojim  klijentima omogućimo da postanu i budu deo vodećih evropskih štamparija.

Nove tehnologije se rado prihvataju od strane domaćih proizvođaca ambalaže, ali moraju biti prihvaćene i od strane krajnjih korisnika

Koliko su u vašoj kompaniji važne stalne inovacije i šta je Huber doneo na tržište Srbije u tom smislu?

Danas je kompanija hubergroup jedan od vodećih međunarodnih eksperata u oblasti  štamparskih boja, lakova i pomoćnih materijala pri štampanju. Faktor koji doprinosi ovom uspehu je hrabrost da krenemo novim putevima što igra važnu ulogu u našem svakodnevnom radu i nakon više od 255 godina.  Naša filozofija, naši principi kojim se rukovodimo u svakodnevnom radu, naša misija i vrednosti kompanije koju delimo sa našim klijentima,  čini nas posebnim.

Razgovaramo sa našim kupcima i radimo zajedno na pronalaženju rešenja. Iskreno se zanimamo za potrebe naših kupaca i dostupni smo im u svakom trenutku. Idemo korak dalje u razvoju novih rešenja i usluga i delujemo sa velikim samopouzdanjem, donošenjem hrabrih ali dobro osmišljenih odluka. Primenom novih pristupa, razvijamo jedinstvena rešenja za svoje kupce i istovremeno otvaramo nova polja poslovanja. Trudimo se da pomeramo sopstvene granice, jer je to jedini način da nastavimo sa razvojem tržišnih inovacija.

Kroz blisku saradnju svih zaposlenih, kroz međunarodnu saradnju i različita iskustva i stečena znanja, naučili smo da integrišemo najbolja moguća rešenja i smatramo da je to jedini način na koji možemo da nastavimo sa razvojem inovativnih rešenja i tehnologija za štamparsku industriju.

Konkretno,  za tržište Srbije,  od samog smo se početka trudili da kroz stalan kvalitet proizvoda, sigurnost nabavke, uvođenjem tehničke podrške kroz asistenciju prilikom štampe, podešavanja parametara štampe, kontrole vode i dodataka, merenjem kolorimetrijskih vrednosti, uvođenjem standarda, kompletnog color managmenta i  sistema receptura, formulisanja i izrade specijalnih nijansi boja, postavimo visoke standarde za sve dobavljače. Pored toga, kao prvi sertifikovani proizvođač boja za štampu prehrambene papirne i kartonske ambalaže kroz seriju low migration boja (MGA), boja bez kobaltnih sušila, sertifikata Cradle to Cradle (C2C), OK Compost, Blauer Engel, GMP standarda, itd posvećeni smo našim uslugama za održivu budućnost. Savetujemo naše kupce o tome kako mogu da poboljšaju svoje procese, pomažemo u izboru materijala, na primer kako bi ambalaža bila lakša, efikasnija i jednostavnija za recikliranje. Delimo svoje znanje putem sveobuhvatnih obuka kroz našu INK akademiju koje karakteriše visok nivo praktičnog rada i pojednostavljivanje složenih procesa.

Foto: Houber Group
Kako procenjujete ambalažnu industriju kod nas ? Da li su domaće kompanije sa kojima sarađujete spremne da prihvate nove tehnologije jednako kao i one u npr. Nemačkoj?

Industrija ambalaže je veoma dinamična i domaće kompanije koje posluju u ambalažnom sektoru su izuzetno dobro organizovane i uspešne. Sarađujemo sa vodećim ambalažerima u Srbiji i zajedno sa njima učestvujemo u kreiranju i realizaciji različitih dizajnerskih rešenja i zahteva krajnjih korisnika. Ambalažeri su poslednjih godina od pozicije štamparija prešle put do proizvođaca ambalaže za prehrambenu i neprehrambenu industriju i danas isporučuju ambalažu koja ispunjava sve zahteve kako po pitanju dizajna, tako i po pitanju bezbednosti, barijernih svojstava, praktičnosti i ekonomičnosti. Nove tehnologije se rado prihvataju od strane domaćih proizvođaca ambalaže, ali moraju biti prihvaćene i od strane krajnjih korisnika, pri čemu moramo imati na umu i cenu izrade same ambalaže. Kompanija hubergroup je među prvima plasirala na tržište različite taktilne lakove koje daju efekat tkz. paper-touch, soft-touch, kože, gume, drveta, tekstila. Zatim, barijerne lakove (kiseonik, voda) koji dodatno štite upakovane proizvode i produzžuju rok upotrebe. Zatim UV zaštitne lakove koji blokiraju deo UV spektra i tako funkcionalno zamenjuju metalizaciju ili laminaciju aluminijumskom folijom.

Naravno da su nemačke i generalno, evropske kompanije, ipak u povoljnijem položaju od domaćih, kada se govori o prihvatanju i uvođenju novih tehnologija, kako zbog svojih finansijskih pozicija ali takođe i zbog sistemskih rešenja i poštovanja pravila igre u sektoru prehrambene industije i industriji ambalaže.

Nezaobilazna tema, je pandemija korona virusa. Kako se celokupna situacije odražava na vaše poslovanje ?

Za vreme  pandemije virusa COVID-19, kompanija hubergroup je obezbedila nastavak proizvodnje i snabdevanja u ekstremno teškoj situaciji, uz dodatne napore i obaveze svih zaposlenih.

U vezi sa vanrednim situacijama izazvanim korona virusom, kompanija je usvojila mere predostrožnosti i upozorenja kako bismo garantovali uslugu našim kupcima, kao i zaštitu zdravlja naših zaposlenih. Sistemi upravljanja hubergroup pružaju procenu rizika i za aspekte koji se odnose na proizvode i procese u skladu sa HACCP standardom i dobrom proizvodnom praksom (GMP). To uključuje higijenske mere kako za osoblje, tako i za proizvodni lanac. Naša procena rizika se ažurira u vezi sa promenljivim uslovima, primenom neposrednih i srednjoročnih mera upravljanja i prevencije rizika.

Naravno pandemija koja i dalje traje u značajnoj meri utiče i u 2021. godini.

Covid-19 održava globalnu ekonomiju zauzetom poslednjih godinu dana. Od početka 2021. godine pritisak na proizvođače štamparskih boja ponovo je naglo porastao i stvorio značajne izazove. Na čitav lanac snabdevanja utiče nedostatak sirovina zajedno sa brodskim kontejnerima i kao rezultat toga utiče na povećanje troškova pigmentnih sirovina, poremećaj petrohemijskih lanaca snabdevanja, rast troškova derivata biljnog ulja, eksplodirajući troškovi transporta uz smanjenu dostupnost kontejnera.

Iako ovi efekti značajno utiču na troškove proizvodnje, i dalje verujemo da je ukupna situacija privremena i da će doći do normalizacije. U skladu sa aktuelnom situacijom kompanija hubergroup se neprekidno trudi da ove efekte održi što je moguće nižim, nastavlja da se zalaže za podršku industriji ambalaže u cilju ispunjavanja svih zahteve korisnika i činimo sve napore da kontunualno vršimo snabdevanje svojih klijenata potrebnim proizvodima.

Princip  cirkularne ekonomije, u kojoj sprečavamo otpad i umesto toga ponovo koristimo materijale kako bismo zaštitili našu životnu sredinu, stoga igra važnu ulogu za hubergroup.

Koncept održivosti i očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine, je odavno zaokupio svet. Kod nas se ta tema tek razvija, verujemo možete li da nam prenesete iskustva globalne kompanije i utičete li na jačanje svesti o održivosti kod nas?

Kada je u pitanju održivost, koja je, naravno, stigla i do industrije ambalaže i koja je sve interesantnija za javnu raspravu, to je tema koja će  verovatno biti jedna od najvažnijih tokom sledeće dekade. Potrebna je saradnja svih strana uključenih u ambalažu, pakovanje i reciklažu kako bi se postiglo rešenje koje zadovoljava potrebe održivosti bez žrtvovanja svojstava koja se očekuju od ambalaže. Kompanija hubergroup aktivno učestvuje na svim relevantnim simpozijumima i diskusijama, gde su prisutni ne samo stručnjaci za štampu, već i dobavljači materijala i sektor reciklaže.  U tom smislu se i rukovodimo sledećim ciljevima: sigurnost, trajnost, odgovornost, i težimo tome da se kroz upotrebu sertifikovanih serija boja  (Gecko Green LIne Premium) smanji uticaj na životnu sredinu uz održivo pakovanje i recikliranje štampane ambalaže.

Kako možemo učiniti naš svet održivijim? Ovo pitanje igra važnu ulogu u našem svakodnevnom radu, jer znamo da imamo veliku odgovornost prema čovečanstvu i prirodi. Stoga želimo da pomirimo socijalne, ekonomske i ekološke potrebe kako bismo iza sebe ostavili svet za život budućih generacija. Za nas ovo pre svega znači stedljivo korišćenje resursa, proizvodnju ekološki prihvatljivih boja za štampu i pružanje podrške našim kupcima i njihovim merama održivosti. Princip  cirkularne ekonomije, u kojoj sprečavamo otpad i umesto toga ponovo koristimo materijale kako bismo zaštitili našu životnu sredinu, stoga igra važnu ulogu za hubergroup.

Na kraju, uspešan pristup u razvoju održivog paketa zahteva povezivanje zajedničkih napora među pojedinačnim učesnicima koji su uključeni.


Izvor: Ambipak magazin
Naslovna fotografija: Saša Vukić, priv, arhiva

Podeli na društvenim mrežama: