Ujedinjene nacije proglasile Međunarodni dan nultog otpada – Zero Waste Day

Međunarodni dan nultog otpada (Zero Waste Day) ima za cilj da promoviše održivo funkcionisanje zajednice, održivu potrošnju i proizvodnju, da podstakne društveni zaokret ka cirkularnosti i unapređenje Agende za održivi razvoj 2030

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je na svojoj sedamdeset sedmoj sednici 14. decembra 2022. godine Rezoluciju  kojom se 30. mart proglašava Međunarodnim danom nulte otpada, koji se obeležava svake godine. Turska je, sa 105 drugih zemalja, predložila Rezoluciju sledeći druge rezolucije usmerene na otpad, uključujući „ Okončanje zagađenja plastikom: ka međunarodno pravno obavezujućem instrumentu “, usvojene na Skupštini Ujedinjenih nacija za životnu sredinu 2. marta 2022.

Tokom Međunarodnog dana nultog otpada ( Zero Waste Day), države članice, organizacije sistema Ujedinjenih nacija, civilno društvo, privatni sektor, akademska zajednica, mladi i svi ostali pozvani su da se uključe u aktivnosti usmerene na podizanje svesti o nacionalnom, subnacionalnom, regionalnom i lokalnom nultom otpadu i održivom razvoju. Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) i Program Ujedinjenih nacija za ljudska naselja (UN-Habitat) zajednički podržavaju obeležavanje Međunarodnog dana nultog otpada.

Međunarodni dan nultog otpada (Zero Waste Day) ima za cilj da promoviše održivo funkcionisanje zajednice, odnosno, održivu potrošnju i proizvodnju, da podstakne društveni zaokret ka cirkularnosti i podizanje svesti o tome kako inicijative za nula otpada doprinose unapređenju Agende za održivi razvoj 2030 .

Inicijative za nulti otpad mogu podstaći zdravo upravljanje otpadom i umanjiti i sprečiti otpad, pomažući u rešavanju trostruke planetarne krize, zaštiti životne sredine, poboljšanju sigurnosti hrane i poboljšanju zdravlja i blagostanja ljudi.

Sektor otpada značajno doprinosi trostrukoj planetarnoj krizi klimatskih promena, biodiverziteta i gubitka prirode i zagađenja. Čovečanstvo proizvede oko 2,24 milijarde tona komunalnog čvrstog otpada godišnje, od čega se samo 55 odsto kontroliše. Svake godine se oko 931 miliona tona hrane izgubi ili baci, a do 14 miliona tona plastičnog otpada uđe u vodene ekosisteme.

Usvajanje nula otpada

Pristup bez otpada podrazumeva odgovornu proizvodnju, potrošnju i odlaganje proizvoda u zatvorenom, kružnom sistemu. To znači da se resursi ponovo koriste ili obnavljaju što je više moguće uz minimizirano zagađenje vazduha, zemlje ili vode.

Postizanje nultog otpada zahteva delovanje na svim nivoima.

Proizvodi bi trebalo da budu dizajnirani tako da budu izdržljiviji i sa manje materijala. Odlučujući se za manje intenzivne metode proizvodnje i transporta, proizvođači mogu dodatno ograničiti zagađenje i otpad. Oglašavanje i pažljivo upravljanje potražnjom mogu dodatno omogućiti nulti otpad tokom životnog ciklusa proizvoda.

Potrošači takođe mogu igrati ključnu ulogu u omogućavanju nultog otpada menjanjem navika i ponovnom upotrebom i popravkom proizvoda što je više moguće pre nego što ih pravilno odlože.

Sa vladama, zajednicama, industrijam i drugim sudionicima koji sve više prepoznaju potencijal inicijativa bez otpada, jača sistem upravljanja otpadom kroz finansije i kreiranje politike. Globalna Strategija za održivu potrošnju i proizvodnju može voditi ovu tranziciju. Ustanovljena od strane Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, država članica i akcionara, Strategija poziva na usvajanje ciljeva održive potrošnje i proizvodnje u svim sektorima do 2030. godine.

Promocija inicijativa za život bez otpada kroz ovaj Međunarodni dan može pomoći u postizanju svih ciljeva u Agendi za održivi razvoj do 2030, uključujući Cilj održivog razvoja 11 i Cilj održivog razvoja 12 . Ovi ciljevi se odnose na sve oblike otpada, uključujući bacanje i otpad od hrane, iskorišćavanje prirodnih resursa i elektronski otpad.

Izvor: Ujedinjene nacije

Naslovna fotografija: Pexels.com/Tom Fisk

Podeli na društvenim mrežama: