Sada je jasno: Srbija ipak dobija svoj depozitni sistem

Na jučerašnjoj konferenciji „Ambalaža 5.0 – Inspiracija. INOVACIJA. Održivost“, održanoj u Privrednoj komori Srbije u organizaciji portala Ambipak magazin, državna sekretarka Ministarstva za zaštitu životne sredine Sandra Dokić, objavila je da Srbija planira da uvede depozitni sistem upravljanja ambalažnim otpadom.

Konferencija Ambipak magazina, „Ambalaža 5.0 – Inspiracija. INOVACIJA. Održivost“, održana  4. oktobra 2023. godine u u Privrednoj komori Srbije, okupila je veliki broj učesnika zainteresovanih za inovacije u ambalaži i upravljanje ambalažnim otpadom.

Državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, Sandra Dokić, održala je uvodnu reč i sa samom početku svog obraćanja naglasila da je Ministarstvo zaštite životne sredine u svoj fokus stavilo rad na unapređenju sistema upravljanja otpadom a u nastavku iznela rezultate prethodno održanih konsultacija sa privredom i drugim relevantim subjektima vezano za upravljanje ambalažnim otpadom.

Foto: Goran Zlatković

„Samim Programom za unapređenje sistema upravljanja otpadom u Republici Srbije definisano je da će se uspostaviti 26 regionalnih centara za upravljanje otpadom. Obezbeđene su investicije za izgradnju mnogih, a u isto vreme će se početi sa izgradnjom onih koji su već ugovoreni“ – istakla  je državna sekretarka i napomenula važnost izgradnje ovih centara kao osnove za dalju nadogradnju sistema.

Republika Srbija ulaze 1,5 milijardi evra u izgradnju 26 regionalnih centara za upravljanje otpadom

Prema rečima državne sekretarke, u ove centre je planirano ulaganje od 1,5 milijarde evra, a kako bi se regionalni centri dizajnirali i izgradili potrebna je saradnja svih uključujući i lokalne samouprave.

Govoreći o upravljanju ambalažnm otpadom, Dokić je navela da se, baveći se analizama vezano za upravljanje ambalažnim otpadom i uvođenjem depozitnog sistema u Republici Srbiji, došlo do zaključka o neophodnosti postojanja ovakvih centara.

U nastavku uvodnog obraćanja na konferenciji, Sandra Dokić je predstavila tok i rezultate konsultativnih razgovora koje je tim Ministarstva sproveo sa ciljem nalaženja rešenja za upravljanje ambalažnim otpadom, naglasivši da je održano do sad 17 sastanaka u kojima suučestvovali svi zainteresovani za predmetnu temu, a Privredna komora Srbije je sprovela i anketu među svojim članicama koja je pomogla da se sagledaju različiti uglovi posmatranja problema ambalažnog otpada i pravci unapređenja Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Posebna pažnja prisutnih na konferenciji tokom obraćanja državne sekretarke bila je  na informacijama o uvođenju depozitnog sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji.

„Kada sagledavamo ukupan komunalni otpad, uvođenje depozitnog sistema za PET flaše i limenke treba da bude nadogradnja sistema produžene odgovornosti proizvođača“ istakla je Sandra Dokić, dok je za pitanje uvođenja staklene ambalaže u depozitni sistem, navela da je tim Ministarstva koji je sprovodio konsultativne razgovore bio suočen sa bojaznima trgovinskih lanaca, da zbog zbog same kompleksnosti ambalaže i širine portfolija, kao i rizičnosti upravljanja i manipulisanja njome, ona bude deo depozitnog sistema.

U nastavku obraćanja, gospođa Dokić je iznela podatak iz Izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine za 2022. godinu, da je, od 84.786 tona reciklirane ambalaže iz komunalnog otpada, svega 2,6%, odnosno 6.754 tone, prikupljeno od strane komunalnih preduzeća. Iako je projekat O-DVA-JA-Mo koji ima za cilj da uspostavi primarnu separaciju komunalnog otpada u četiri regiona, pokazao da je u „plavoj“ kanti sa suvom frakcijom otpada bilo 70% otpada od ambalaže. Na osnovu ovih rezultata, Dokić je istakala da komunalna preduzeća treba da budu produžena ruka i integralni deo depozitnog sitema u smislu prikupljanja ambalaže i nesmetanog dunkcionisanja sistema.

Foto: Goran Zlatković

Kada se radi o operaterima sistema upravljanja ambalažnim otpadom Dokić smatara da oni treba da uspostave tešnju saradnju sa komunalnim preduzećima i njihova podrška, operativan i finansijska. Novom Uredbom o utvrđivanja plana smanjenja ambalažnog otpada za 2024. godinu, koju će Ministarstvo doneti, propisaće se ciljevi operatera sistema za 2024. godinu, da se u saradnji sa komunalnim preduzećima  sakupi minimalno 20% otpadnog kartona i papira, 10% otpadne plastike, 32% staklene ambalaže, kao i 5% metalne ambalaže.

„U procesu sprovedenih konsultacija učestvovalo je mnogo aktera, pri čemu i dosta suprotstavljenih strana“, istakla je državna sekretarka i preporučila dalji nastavak razgovora, ističući posebno neophodnost razgovora između proizvođača napitaka i trgovinskih lanaca, sa ili bez Ministarstva, u cilju toga „da uspostavljanje depozitnog sistema bude na način da niko ne bude previše opterećen, da niko ne bude previše zadovoljan ali da imamo što manje nezadovoljnih.“

Prema njenom izlaganju, Republika Srbija podržava uvođenje održivog depozitnog sistema, a to zbog kompleksnosti ovog rešenja, ne bi moglo biti pre 1. januara 2027. godine.

Zaključujući uvodno obraćanje na Ambipak konferenciji, Sandra Dokić je najavila formiranje Radne grupe koja će doneti podzakonska akta sa ciljem uvođenja depozitnog sistema i pozvala još jednom na razgovore, dijalog i nastavak konsultacija.

Naslovna fotografija: Goran Zlatković

Podeli na društvenim mrežama: