Tetra Pak: Održiva integralna rešenja za prehrambenu industriju

 Pored bezbednosti i dostupnosti hrane, u fokusu kompanije Tetra Pak su i integralna rešenja vezana za optimizaciju postojećih procesa za obradu i pakovanje hrane i unapređenje performansi održivosti kompanija u prehrambenoj industriji.

Svedoci smo toga da se u današnje vreme prehrambena industrija neprekidno razvija. Novi trendovi vezani za raznovrsnost ukusa i namirnica, načine proizvodnje i konzumacije proizvoda i slično, od industrije hrane i pića zahtevaju da konstantno drži korak sa njima. To vrlo često ima pozitivan rezultat, kroz korišćenje novih sirovina u proizvodnji ili kreiranje novih proizvoda na primer, ali svakako je bitno napomenuti da ti trendovi sa sobom nose i određene izazove, naročito ako imamo na umu rastući značaj uticaja koji prehrambena industrija ima na životnu sredinu. Primera radi, prema procenama UN Organizacije za industrijski razvoj, prehrambeni sistemi danas doprinose emisiji gasova zelene bašte sa više od 30%. Pitanje održivosti u ovoj industriji je stoga aktuelno već dugi niz godina, a danas mu sve više doprinose i potrošači, kojima je ono sve češće u fokusu prilikom izbora proizvoda.

Kompanija Tetra Pak posluje već više od 70 godina i važi za jednog od lidera u industriji prerade i pakovanja hrane. Ona ne samo da prepoznaje sve izazove sa kojima se kompanije u prehrambenoj industriji susreću, već i aktivno radi na njihovom rešavanju i unapređenjima duž celog lanca vrednosti u  prehrambenoj industriji. Kompanija takođe vredno radi na ostvarenju pozitivnog uticaja u kontekstu održivosti kroz svoje poslovanje i težeći ostvarivanju svoje ambicije da kreira najodrživiju ambalažu na svetu.

Redovno pratimo i trudimo se da uvek idemo u korak sa najnovijim trendovima, između ostalog i kada je reč o stavovima i ponašanju potrošača. Istraživanja sprovedena u okviru našeg Tetra Pak Index izveštaja za 2023. godinu su potvrdila da potrošači sve više pažnje obraćaju na principe održivosti i da su veoma svesni ekoloških problema i značaja koji zaštita životne sredine ima. Upravo zato smo posvećeni konstantnom napretku u ovoj oblasti i razvijanju novih rešenja, kao što su na primer kreiranje pakovanja različitih veličina kako bi se smanjio otpad hrane, kao i povećanje udela materijala dobijenih na biljnoj bazi i iz izvora kojima se odgovorno upravlja u našoj ambalaži“, rekla je Tanja Basta, ekspertkinja za održivo poslovanje za Istočnu Evropu kompanije Tetra Pak.

Naša kompanija je već prepoznata po cirkularnosti i reciklabilnosti naše ambalaže, kao i mnogim drugim aktivnostima koje za cilj imaju smanjenje zagađenja životne sredine. Neki od projekata koje smo podržali na lokalnom nivou su „Reciklažom do vožnje“ u Kragujevcu i „Pametno recikliraj“ u Zrenjaninu, u okviru kojih su građani imali priliku da iskorišćenu višeslojnu kartonsku ambalažu odlažu u postavljene mašine, i na taj način se uključe u inicijative za odlaganje ambalažnog otpada, čuvajući pri tome životnu sredinu. Pored ovakvih projekata, takođe nam je bitno da istaknemo da našim kupcima nudimo integralna rešenja duž celog lanca vrednosti“, ističe Basta.

Inovativnost u pakovanju i preradi hrane

U kontekstu prehrambenih sistema, najznačajnije oblasti na koje je kompanija Tetra Pak fokusirana su bezbednost i kvalitet hrane, kao i unapređenje dostupnosti hrane zajednicama širom sveta, ali kompanija nudi i mnoga integralna rešenja vezana za optimizaciju postojećih procesa za obradu i pakovanje hrane ili unapređenje performansi održivosti kompanija u prehrambenoj industriji.

Jedna od oblasti u kojima Tetra Pak podržava svoje kupce su inovacije, koje su ključne za ispunjavanje zahteva savremenih potrošača i držanje koraka sa trendovima. Stručnjaci kompanije Tetra Pak sa kupcima konstantno sarađuju u cilju povezivanja inovativnih rešenja sa njihovim poslovnim potrebama. Tu je zatim i pakovanje proizvoda. Bezbednost i kvalitet hrane, atraktivnost proizvoda za krajnje potrošače, ali i smanjenje otpada od hrane su usko povezani sa izborom odgovarajuće ambalaže, a zahvaljujući bogatom iskustvu i znanju kompanije Tetra Pak, kupcima na raspolaganju stoji mnoštvo rešenja za pakovanje koja će im obezbediti dodatnu prednost na tržištu.

Tetra Pak je prva u industriji hrane i pića koja nudi ambalažu koja sadrži odgovorno dobijene polimere na biljnoj bazi koji se u potpunosti mogu pratiti do njihovog porekla iz šećerne trske.

Cirkularnost materijala

Tetra Pak takođe posvećuje posebnu pažnju korišćenju materijala koji su odgovorno nabavljeni i konstantno radi na povećanju udela obnovljivih materijala u svojoj ambalaži. Ova kompanija je zapravo prva u industriji hrane i pića koja nudi ambalažu koja sadrži odgovorno dobijene polimere na biljnoj bazi koji se u potpunosti mogu pratiti do njihovog porekla iz šećerne trske. Takođe, kompanija Tetra Pak je uvela ambalažu koja sadrži sertifikovane reciklirane polimere i koja je sada dostupna proizvođačima hrane i pića. Korišćenje recikliranih materijala može doprineti povećanju stope reciklaže i učiniti recikliranje ekonomski isplativijim. Ovaj potez stoga predstavlja ključni korak u pristupu cirkularnosti kompanije Tetra Pak koji uključuje: minimiziranje zavisnosti od resursa na bazi fosila; odgovorno nabavljanje sirovina; dizajniranje ambalaže za unapređenu reciklažu i smanjenje otpada.

Pametna proizvodnja

Pametna proizvodnja je još jedna oblast u okviru koje Tetra Pak nudi rešenja. Fleksibilnost proizvodnih linija, smanjenje troškova i potrošnje resursa, efikasno održavanje opreme, smanjenje trajanja neplaniranih zastoja – sve to je ostvarivo zahvaljujući Tetra Pak procesnim rešenjima. Jedno takvo rešenje, razvijeno upravo imajući održivost na umu, je OneStep tehnologija koja smanjuje potrošnju vode i energije za 40% i 31%, u poređenju sa tradicionalnim linijama za preradu mleka. Ona predstavlja savremeno procesno rešenje koje proizvodnju čini fleksibilnijom i isplativijom.

Održivi razvoj se nalazi u srži svih naših operacija, pa tako i u rešenjima koja pružamo našim kupcima. Moguće je spojiti inovacije, tehnološki napredak i odgovornost prema životnoj sredini u jednu skladnu celinu, i upravo nam je cilj da našim klijentima iz prehrambene industrije pomognemo u tome“, zaključuje Basta.


Izvor: Tetra Pak/promo

Fotografije: Tetra Pak/ promo

Podeli na društvenim mrežama: