PKS: Nacrt novog pravilnika o kesama od biopolimera upućen Ministarstvu

Privredna komora Srbije dostavila je Ministarstvu zaštite životne sredine „Nacrt pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese za nošenje i o ocenjivanju usaglašenosti” koji predviđa da se na tržištu Srbije prvi put pojave kompostabilne kese od biopolimera.

„Nacrt pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese za nošenje i o ocenjivanju usaglašenosti” koji predviđa da se na tržištu Srbije prvi put pojave kompostabilne kese od biopolimera Privredna komora Srbije dostavila je Ministarstvu zaštite životne sredine.

Pravilnik jasno definiše tipove kesa, sadržaj, stavljanje u promet, kao i označavanje. Kese su razvrstane po kategorijama i definisana su značenja polietilenske, kompostabilne i kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju, objasnio je Dragan Stevanović, sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS.

Dokument je donet sa ciljem da se tačno regulišu tehničke karakteristike i svojstva koja mora plastična kesa da ima kako bismo izbegli svako nerazumevanje i što bolje zaštitili životnu sredinu, proizvođače, zdravlje i bezbednbost stanovništva pogotovo kada je u pitanju pakovanje hrane, ističe Stevanović. Pravilnik se odnosi na domaću proizvodnju, ali i na kese iz uvoza.

Značajno je da se ovim pravilnikom prvi put donose tehnički uslovi za stavljanje kesa u promet od biopolimera, takozvanih kompostabilnih kesa”, naveo je Stevanović. Jasno je definisano od čega je napravljena kesa i šta može da piše na njoj, kako ne bi dolazilo do zabune u tumačenju da li je kesa biorazgradiva ili ne što je bio slučaj proteklih meseci. Postoje tri vrste kesa po debljini, do 15 mikrona, od 15 do 50, i preko 50 mikrona.

Kada je reč o materijalima od kojih se mogu praviti, doneti su tehnički uslovi za kese od čistog polietilena, za kese od novih biosirovina i one sa dodatkom oksorazgradivih aditiva, a koje su i ranije bile definisane starim pravilnikom.
U februaru će biti održana javna rasprava o predloženom “Nacrtu pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese za nošenje i o ocenjivanju usaglašenosti”. U pripremi pravilnika učestvovao je i gradski Sekretarijat za zaštitu životne sredine.

Izvor: PKS

Foto: Photo by Philipp Lublasser on Unsplash

Podeli na društvenim mrežama: