Svetski dan reciklaže: Podizanje svesti o važnosti očuvanja planete

Danas, 18. marta, obeležava se Svetski dan reciklaže, prilika koja nas podseća na važnost recikliranja i očuvanja naše planete. Ovaj dan je posvećen promovisanju pravilnog upravljanja otpadom i podsticanju pojedinaca i zajednica da preispitaju svoje navike i aktivno doprinesu zaštiti životne sredine.

Reciklaža predstavlja ključni korak ka očuvanju prirodnih resursa i smanjenju zagađenja. Kroz proces recikliranja, materijali poput papira, plastike, stakla i metala se pretvaraju u nove proizvode, umesto da završe na deponiji ili u prirodi kao otpad. Osim što direktno smanjuje količinu smeća, reciklaža doprinosi i smanjenju potrošnje energije, vode i prirodnih resursa koji se koriste pri proizvodnji novih materijala.

Reciklažom se svake godine spreči oko 700 miliona tona emisije ugljen dioksida (CO2). Predviđa se da će do 2030. godine ovaj broj porasti na milijardu tona.

Svetski dan reciklaže podstiče pojedince, kompanije i društva da preispitaju svoje navike i praksu u vezi s upravljanjem otpadom. Razvijanje svesti o važnosti reciklaže može dovesti do promena u ponašanju koje dugoročno doprinose očuvanju planete. Kroz edukaciju, kampanje i javne akcije čišćenja, ljudi širom sveta mogu se informisati i inspirisati da preduzmu korake ka održivijem načinu života.

Uzimajući u obzir globalne izazove kao što su klimatske promene i gubitak biodiverziteta, važnije je nego ikada prepoznati ulogu koju svako od nas može imati u zaštiti životne sredine. Svetski dan reciklaže pruža priliku da zajednički radimo na stvaranju sveta u kojem će resursi biti održivo korišćeni i sačuvani za buduće generacije.

Izvor: Pexels.com

Danas, dok se suočavamo sa sve većim izazovima u vezi  životne sredine, Svetski dan reciklaže nas podseća da svaki postupak, ma koliko mali, može imati veliki uticaj. Ujedinjeni u naporima da promovišemo reciklažu i očuvamo našu planetu, možemo stvoriti svet koji će biti zdraviji, čistiji i održiviji za sve nas.

Foto: Pexels.com/Like a Lot

U Srbiji, Nacionalni registar izvora zagađivanja prikuplja podatke o količini otpada koji se proizvodi, sakuplja, prerađuje ili odlaže. Cilj je da se dostigne viši nivo reciklaže, sličan onom u Evropskoj uniji.

PROČITAJTE JOŠ: Podiže se lestvica nacionalnih ciljeva za upravljanje ambalažnim otpadom

Nacionalni registar izvora zagađivanja (NRIZ) je skup sistematizovanih informacija i podataka o izvorima zagađivanja medija životne sredine, odnosno predstavlja registar svih ljudskih aktivnosti koje mogu da imaju negativan prostor na sredini života. NRIZ je informacioni podsistem Informacionog sistema životne sredine Republike Srbije, koji je u skladu sa Zakonom o ministarstvima i Zakonom o zaštiti životne sredine vodi u Agenciji za zaštitu životne sredine.*

Kada se radi o ambalaži i ambalažnom otpadu, svake godine operateri sistema upravljanja ambalažnim otpadom, kojih u Srbiji ima osam, u obavezi su da Agenciji za zaštitu životne sredine podnesu Izveštaj o ispunjenjenju zadatih ciljeva prikupljanja ambalažnog otpada.

Svetski dan reciklaže obeležava se svake godine 18. marta, počevši od 2018. Ustanovljen je 2015. godine na Svetskoj konvenciji recikliranja.


*Izvor: sepa.gov.rs

Naslovna fotografija: Marta Ortigosa/Pexels.com

Podeli na društvenim mrežama: