Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom – izazovi i prednosti za ambalažnu industriju

Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine je bilateralni ugovor koji je potpisan 17. oktobra 2023. godine u Pekingu, u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga. Ovaj sporazum predviđa smanjenje ili ukidanje carina za preko 10.000 srpskih i oko 9.000 kineskih proizvoda, kao i olakšavanje trgovinske saradnje i pristupa tržištima dve zemlje. Sporazum obuhvata različite sektore, kao što su poljoprivreda, industrija, farmacija, hemija, tekstil i druge oblasti.

Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine je prvi takav sporazum koji je Kina potpisala sa nekom evropskom zemljom. Sporazum je ocenjen kao istorijski i strateški važan za Srbiju, koja je već godinama u dobrim odnosima sa Kinom i koja sarađuje sa njom na brojnim infrastrukturnim i investicionim projektima. Sporazum se smatra i velikom šansom za srpsku privredu, koja će moći da poveća izvoz u Kinu, koja je druga najveća ekonomija sveta i najveće tržište sa više od 1,4 milijarde stanovnika. Međutim, Sporazum takođe nosi i izazove i rizike za Srbiju, koja će morati da se prilagodi konkurenciji i standardima kineskog tržišta, kao i da uskladi svoju spoljnu politiku sa interesima Evropske unije, kojoj teži da se pridruži.

Ovakva vrsta sporazuma može imati duboke i dugoročne benefite ali i posledice, zato je jako bitno raditi na transparentnosti – Nevena Jovanović, MPK-Trejd

Izazovi i prednosti SST-a

Nevena Jovanović je direktorka valjevske kompanije MPK-trejd doo, proizvođača plastičnih proizvoda za industriju. MPK- trejd je poslovno vrlo povezana sa Republikom Kinom. Pitali smo je za mišljenje vezano za perspektivu potpisanog Sporazuma i kako će se on odraziti na domaće kompanije.

Na pitanje da li smatra da će pojefitinjenje prevoza iz Kine i smanjenje carine čak i do  0%, dovesti do masovnog uvoza kineskih proizvoda u Srbiju i da bi ti moglo da bude konkurencija MPK-Trejd proizvodima i drugim domaćim proizvođačima, direktorka valjevske kompanije nam je vrlo jasno predočila da za to postoji opasnost ali je u istome videla i priliku za napredovanje. Evo njenog odgovora:

„Pojeftinjenje prevoza i uvođenje 0% carine između Srbije i Kine mogu zaista otvoriti vrata masovnijem uvozu kineskih proizvoda. To može predstavljati izazov za domaće proizvođače, uključujući i MPK-Trejd.

Da li će to biti konkurencija zavisi od nekoliko faktora:

  • Kvalitet proizvoda: Ako su kineski proizvodi visokog kvaliteta i konkurentni, to može privući potrošače i izazvati konkurenciju.
  • Cene: Ako su kineski proizvodi značajno jeftiniji od domaćih, to može privući potrošače, ali istovremeno može postaviti izazove za domaću industriju da održi konkurenciju.
  • Inovacije i prilagođavanje: Domaći proizvođači mogu odgovoriti na ovakve promene inovacijama, poboljšanjem kvaliteta, smanjenjem troškova proizvodnje ili prilagođavanjem ponude tržišnim zahtevima.

Dakle, moglo bi doći do konkurencije, ali to takođe može podstaći domaće proizvođače da budu inovativniji i efikasniji. Važno je pratiti tržišne trendove, potrebe potrošača i prilagoditi se promenama kako bi se održala konkurentska prednost. Razgovor s kolegama u industriji i praćenje ekonomske situacije mogu pomoći u donošenju informisanih odluka.“

Nevena Jovanović, CEO MPK-Trejd, Foto: Privatna arhiva

Dok se u javnosti čuju različita mišljenja povodom Sporazuma, od onih u vidu bojazni da će slobodna trgovina sa Kinom i ukidanje carina negativno uticati na domaću privredu, do onih da se to neće negativno odraziti, jer mi već sada imamo nisku carinsku stopu za uvoz kineskih proizvoda, pitali smo državnog sekretara Ministarstva privrede Republike Srbije, Milana S. Čukića da li može doći do uvoza starog papira iz Kine.

Milan S. Čukić, državni sekretar Min. Privrede Republike Srbije, Foto: Milna S. Čukić, privatna arhiva


„Konkretno, što se tiče papirne i kartonske ambalaže, postoje preduzeća koja se bave proizvodnjom istih, a sirovinu nabavljaju iz domaćih fabrika koje proizvode karton i papir od starog papira. To je kod nas u zemlji dosta uvezan sistem.“, naglašava Čukić.

„Ako se misli na uvoz sirovine, na to nemamo odgovor, jer do sada nije bilo uvoza starog papira iz Kine, a prema podacima ni izvoza za Kinu, imajući u vidu visoke troškove transporta, za nešto što predstavlja otpad, pre nego proizvod. Što se tiče ambalaže, na našem tržištu mogu se naći i uvozni ambalažni proizvodi od kartona i papira, za sada nije bilo poremećaja na domaćem tržištu, ni kod B2B ni B2C, tako da nemamo informacije o ovom segmentu, možda treba sačekati neki tranzicioni period da bismo dobili određene uporedne podatke.“

Treba sačekati neki tranzicioni period da bismo dobili određene uporedne podatke efekta Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom – Milan S. Čukić, državni sekretar Ministarstva privrede

Ovo ipak nije slučaj kada se radi o plastici, te nadalje Nevena Jovanović smatra da“ slobodna trgovina može imati svoje prednosti i izazove“ i navodi:

„Poslovanje MPK-Trejda i Kine je usko povezano. Sve mašine i oprema su nam iz Kine, kao i dosta materijala koje koristimo u našim procesima proizvodnje. Ako je Sporazum dobro osmišljen, može povećati ekonomsku aktivnost i otvoriti nove prilike za poslovanje. S druge strane, važno je pratiti i socijalne, ekološke i druge aspekte kako bi se osiguralo da sporazum donosi korist širem društvu. Ovakva vrsta sporazuma može imati duboke i dugoročne benefite ali i posledice, zato je jako bitno raditi na transparentnosti, takodje treba pratiti sve vesti i analize stručnjaka kako bi se bolje razumele sve implikacije Sporazuma.“.

Na pitanje koje konkretno efekte na privredu i privrednike u Srbiji može imati SST sa Kinom, Nevena vrlo konkretno objašnjava nekoliko:

1.       Povećanje izvoza i trgovinskih prilika: Slobodni trgovinski sporazumi često otvaraju nova tržišta za izvoz. Ako je Kina veliko tržište, srpski privrednici mogu imati prilike za širenje svojih poslovanja i povećanje izvoza.

2.       Konkurencija i pritisak na domaće industrije: S obzirom na veličinu kineske ekonomije, moglo bi doći do povećane konkurencije za domaće proizvode. To može postaviti izazove za neke domaće industrije koje se suočavaju sa snažnom konkurencijom.

3.       Investicije i razvoj infrastrukture: Kineske investicije mogu doći kao deo sporazuma. To može doprineti razvoju infrastrukture u Srbiji, ali istovremeno može izazvati i pitanja u vezi s uslovima investicija.

4.       Promene u radnoj snazi: Ako dođe do porasta poslovanja, to može uticati na tržište rada. Povećana potražnja za određenim sektorima može uticati na zaposlenost i uslove rada.

5.       Ekonomska stabilnost: S obzirom na globalne ekonomske promene, uključujući trgovinski balans, kurs valute i druge faktore, sporazum može doprineti ili izazvati promene u ekonomskoj stabilnosti.

MPK-Trejd Valjevo, Foto: MPK-Trejd

Pored Sporazuma o slobodnoj trgovini, kineski i srpski zvaničnici potpisali su i Memorandum o razmeni i saradnji u oblasti ekonomske razvojne politike, Memorandum o zajedničkom unapređenju industrijske i investicione saradnje Srbije i Kine i Srednjoročni akcioni plan o zajedničkoj izgradnji inicijative „Pojas i put“.


Kada če početi primena Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom?

Trgovinski dogovor podrazumeva potpuno ili postepeno ukidanje carina na uvoz robe. Potpisani Sporazum predviđa i osnivanje Zajedničkog komiteta o slobodnoj trgovini Srbije i Kine, koji će nadgledati i ocenjivati primenu dogovora, pratiti mogućnost dodatnog uklanjanja prepreka u trgovini i drugih restriktivnih mera i nadgledati dalji razvoj sporazuma.

Za aktivnu primenu Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom potrebno je vreme, smatra da bi mogla otpočeti od maja ili juna 2024. godine.

Podeli na društvenim mrežama: