PKS: Kvalitet plastičnih kesa prioritet u narednom periodu u Srbiji

Predložen dobrovoljni sporazum sa sektorom trgovine kako bi  se deo sredstava iz profita ostvarenog prodajom kesa uplaćivao u fond iz kojeg bi se finansirala laboratorijska kontrola kvaliteta kesa i ulagalo u preventivne mere i zaštitu životne sredine.  

Na online sednici Sekcije proizvođača proizvoda za transport i  pakovanje  od plastike-proizvođača kesa PKS istaknuto je da je usvajanje Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese za nošenje i o ocenjivanju usaglašenosti prioritet za Republiku Srbiju.  Primenom Pravilnika uredilo bi se tržište, jasno definisali materijali i debljine plastičnih kesa koje se stavljaju u promet i materijali i debljine čija upotreba treba da se smanji, a sve u skladu sa Direktivama EU. Primena pravilnika bi se odnosila na celu teritoriju Srbije.

Usvajanje Pravilnika podrazumevalo bi da se za trgovinske lance, proizvođače ali i nadzorne organe organizuju obuke o obaveznim oznakama na kesama, njihovom značenju i pratećoj dokumentaciji, istakli su u Udruženju za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS iCentru za cirkularnu ekonomiju PKS. Na sednici je rečeno i da će primena Pravilnika uključivati i nadzor ali i sankcije za nepoštovanje odredbi. 

Predložen je dobrovoljni sporazum sa sektorom trgovine kako bi  se deo sredstava iz profita ostvarenog prodajom kesa uplaćivao u fond iz kojeg bi se finansirala laboratorijska kontrola kvaliteta kesa i ulagalo u preventivne mere i zaštitu životne sredine.  

Na sednici Grupacije proizvođača plastičnih proizvoda-Sekcija proizvođača proizvoda za transport i  pakovanje  od plastike-proizvođača kesa, pored proizvođača učešće su uzeli dr Senka Popović, rukovodilac Laboratorije za ambalažu i pakovanje na Tehnološkom fakultetu Novi Sad, Nenad Bumbić, predsednik Udruženja za zaštitu potrošača i Aleksandar Ćirić, rukovodilac Sektora za upravljanje otpadom, Gradska Uprava Beograd, Sekretarijat za zaštitu životne sredine. Svi učesnici, od proizvođača, preko donosioca odluka i kontolnih institucija kao što su laboratorija i Udruženja potrošača su postigli dogovor oko načina kontrole kvaliteta plastičnih kesa u Republici Srbiji.

Izvor: PKS
Foto: Unsplash

Podeli na društvenim mrežama: